Project

CIMULACT – Burgerwetenschap in de praktijk

Met het CIMULACT project wordt bijgedragen aan de onderzoek- en innovatieagenda van de Europese Unie. Deze bijdrage is gebaseerd op de toekomstvisies van gewone burgers zoals jij en ik uit 30 Europese landen.

CIMULACT heeft als belangrijkste doel de relevantie van Europese onderzoeks- en innovatieprocessen te verbeteren door burgers en belanghebbenden te betrekken bij het opstellen van onderzoek en innovatieagenda’s. Dit wordt onder andere gedaan via workshops. Door gesprekken tussen burgers, belanghebbenden, wetenschappers en beleidsmakers in gang te zetten, worden er visies voor en scenario’s over gewenste toekomsten gemaakt en besproken, om die vervolgens om te zetten in aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek en beleid. Met dit project hopen we het debat over wetenschap, technologie en innovatie-vraagstukken breder te maken. Dit project wordt uitgevoerd in de 28 EU landen en Noorwegen en Zwitserland.

Achtergrond interview met onderzoekers

Meer informatie