Project

CLOSPORE: Understanding the Clostridium spore, a pre-requisite for disease interventions and exploitation

CLOSPORE is een European Research Training Network (2015-2018, grant number 642068 ) met het doel om kennis te ontwikkelen op gebied van sporulatie van soorten van het genus Clostridium. In CLOSPORE worden twee type stammen bestudeerd; aan de ene kant pathogene stammen die betrokken zijn bij infectie of bij voedselvergiftigingsprocessen (C. botulinum, C. perfringens), en aan de andere kant non-pathogene stammen met applicaties in industriële biotechnologie voor productie van biobrandstoffen (butanol) en chemicaliën (C. acetobutylicum, C. beijerinckii).

Foto van Clostridium beijerinckii NCIMB 8052 na 24 uur fermentatie, foto Mamou Diallo (FBR)
Foto van Clostridium beijerinckii NCIMB 8052 na 24 uur fermentatie, foto Mamou Diallo (FBR)

Endosporen zijn een van de meest resistente vormen van leven, en dit resulteert in hoge resistentie tegen hoge temperaturen, straling, ontsmettingsmiddelen, en zuurstof. Sporen spelen een belangrijk rol in de verspreiding van infecties, voedsel contaminatie en voedselvergiftiging door pathogene Clostridia. In butanol-producerende Clostridia, er zijn aanwijzingen dat het vormen van sporen gerelateerd is aan de capaciteit voor butanol productie. De onderliggende mechanismen tussen sporulatie en pathogenese en butanol productie zijn nog niet bekend, en zijn het onderwerp van studie in CLOSPORE.

In CLOSPORE werken 15 Early Stage researchers uit 7 verschillende onderzoeksgroepen samen om de sporulatie mechanismen in Clostridia in kaart te brengen. Deelnemende organisaties zijn: University of Nottingham (penvoerder), University of Helsinki, Universidade Nova de Lisboa, Institut Pasteur, Green Biologics Ltd, en in Nederland NIZO Food Research BV, Corbion BV en Wageningen Food and Biobased Research. In dit netwerk worden trainingschools, workshops en andere activiteiten georganiseerd.

Marie Słodowska-Curie - Research Training Network
Marie Słodowska-Curie - Research Training Network

In WFBR, de ESR Ms Mamou Diallo bestudeert de productie van n-butanol en andere chemicaliën door C. beijerinckii en C. acetobutylicum in relatie tot sporulatie onder begeleiding van Dr. Ana M. López Contreras. Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de CLOSPORE partners en met het Laboratorium voor Microbiologie (Dr. Servé Kengen, Prof. John van der Oost).