Call for partners: Alternatieven voor plastic verpakkingen

Project

Call for partners: Alternatieven voor plastic verpakkingen

In de voedingsmiddelenindustrie wordt hard gewerkt naar een duurzame oplossing voor het reduceren van de hoeveelheid plastic verpakkingen. Een (plastic) verpakking wordt toegepast vanwege barrière eigenschappen waarmee ze de levensduur (“shelf life”) van het (vers)product verlengen. Het wegnemen van de plastic verpakking zal de levensduur doen afnemen en voedselverspilling doen toenemen.

Wageningen Food & Biobased Research is op zoek naar voedingsmiddelenproducenten, retailers, handelsbedrijven verpakkingsproducenten en -leveranciers om deel te nemen aan het onderzoek om de meest duurzame oplossing te vinden.

Verduurzaming zonder meer verliezen

Het doel van dit project is de relatie tussen verpakkingen en alternatieve technieken enerzijds en behoud kwaliteit van (vers)producten anderzijds te kwantificeren. Op deze manier kunnen er optimale en goed onderbouwde duurzame keuzes gemaakt worden. Niet alleen op duurzame materialen, maar vooral op duurzame productieketens; van (vers) product tot en met afvalverwerking en recycling.

Effect weglaten verpakkingen

Het aanpassen van verpakkingen heeft effect op zowel kwaliteit van producten, de keten waarin de producten worden vervoerd en op de verpakkingsmaterialen zelf. Het project richt zich op de volgende onderdelen:

  • Het zoveel mogelijk weglaten van verpakkingen verse producten
  • Het aanpassen van het gebruikte materiaal en aanpassen van de dimensies
  • Het dunner maken van kunststofverpakkingen
  • Het recyclebaar maken van verpakkingen
  • Het overschakelen op materialen die recyclebaar zijn
  • Gebruik maken van alternatieven die de functie van verpakking overnemen
  • Coatings, dry misting, etc.
  • Laser tagging
  • Het communiceren van de complexe duurzaamheidswinst naar de klanten

Dit project levert gekwantificeerde informatie waarmee bedrijven kunnen bepalen wat in hun specifieke situatie de meest duurzame oplossing biedt. Bijvoorbeeld of een komkommer wel of niet verpakt moet worden, of een alternatieve techniek een duurzamere keuze is. Dit onderzoek helpt de discussie te onderbouwen met feiten in plaats van sentiment en onderbuikgevoel.

Geïnteresseerd?

We zoeken samenwerking met voedingsmiddelenproducenten, handelsbedrijven (in vers), supermarkten, verpakkingsleveranciers en -producenten en producenten van alternatieve technieken. Het maakt niet uit of u MKB’er of multinational bent. Het belangrijkste is dat u geïnteresseerd bent in verduurzamen van productieketens. Deelnemende bedrijven worden gevraagd voor een cash en in-kind bijdrage. Dit laatste kan gerealiseerd worden met in breng van materiaal en technieken en participatie in praktijkexperimenten.

Graag reageren voor 31 december 2019.