Data delen in de agrifood-keten voor meer efficiëntie en duurzaamheid

Project

Call for partners: Data delen in de agrifood-keten voor meer efficiëntie en duurzaamheid

Hoe kunnen ketenpartijen in de agrifood-sector op een betrouwbare en vertrouwelijke manier data delen en benutten, zodat iedereen er profijt van heeft? Denk bijvoorbeeld aan efficiënter gebruik van grondstoffen, duurzamere productie en meer transparantie in de keten. Experts van Wageningen Food & Biobased Research onderzoeken samen met vertegenwoordigers van bedrijven deze mogelijkheden in het publiek-private project ‘Doelgerichte transparantie in agrifood met Linked Open Food Data’. Doet u mee?

De ontwikkelingen in de informatietechnologie gaan razendsnel. Ook in de agrifood-sector zijn er steeds meer mogelijkheden om (automatisch) data te verzamelen, te koppelen en te delen. Dat levert voordelen op voor alle ketenpartijen. Des te meer (gestandaardiseerde) data beschikbaar komen in een bepaalde agrifood-keten, des te beter de informatie die hieruit kan worden gedestilleerd. Dat zorgt voor een betere aansturing van processen in bedrijven én in de keten. En dat kan leiden tot een efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen, meer hergebruik van reststromen, een lager water- en energieverbruik, een efficiëntere logistiek en meer transparantie.

Data delen, hoe gaat dat?

Data delen in de agrifood-keten, daar komt heel wat bij kijken. Bij het project bepalen we eerst de gemeenschappelijke doelen. Vervolgens onderzoeken we de volgende onderwerpen:

  • Op welke manieren kunnen data zo eenvoudig mogelijk worden verkregen? Bijvoorbeeld via sensoren in de productielijn of eenvoudige applicaties.
  • Hoe kunnen we op een betrouwbare manier (vertrouwelijke) data beschikbaar maken?
  • Hoe bewaken we de kwaliteit van de data? De aangeleverde gegevens moeten nauwkeurig en betrouwbaar zijn, anders vervalt de belangstelling voor het gebruik.
  • Welke standaarden zijn er of kunnen ontwikkeld worden voor delen van data?
  • Hoe kunnen hoogwaardige data beschikbaar worden gesteld?
  • Wat zijn de ethische en juridische aspecten van data delen?

In het project Doelgerichte transparantie in agrifood met Linked Open Food Data, dat loopt van 2020 tot 2024, werkt u samen met experts van Wageningen Food & Biobased Research. Zij hebben decennialange ervaring met de hele keten van grond tot mond, van primaire sector tot voedingsmiddelenproductie, logistiek en consument. Daarnaast zijn ze wereldwijd voorloper op het gebied van datastromen en data-infrastructuren in deze sector.

Is dit interessant voor u?

We zoeken samenwerking met ingrediëntenleveranciers, voedingsmiddelenproducenten, machinebouwers, fabrikanten van sensoren en bedrijven die zich bezighouden met datamanagement in de food, zoals industriële automatiseerders en bedrijven die zich bezighouden met certificering en productcodering. Het maakt niet uit of u MKB’er of multinational bent. Het belangrijkste is dat u geïnteresseerd bent in innovatieve manieren om meer uit data te halen, en dat u bereid bent om te onderzoeken hoe bedrijven in de keten - betrouwbaar en vertrouwelijk - hun data kunnen delen, zodat ze tot meerwaarde leiden.

Overweegt u deelname of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Paul Goethals, t: 0317 - 485226, m: paul.goethals@wur.nl.