Project

Call for partners: Insectenkweek op wettelijk niet toegestane reststromen

Wageningen University and Research combineert kennis en expertise binnen deze PPS om wettelijk nu niet toegestane reststromen als voedingsbron voor insecten in te zetten voor de productie van hoogwaardige voedingsproducten voor dierlijke en humane consumptie. Het doel op middellange termijn is om een breed scala organische reststromen van meerwaarde te voorzien voor veilig en legaal gebruik in de voedselketen. Geïnteresseerde industriële partners worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit project.

De essentie van dit project is het verkrijgen van data om de toepassing van wettelijk nu niet toegestane organische reststromen als substraat voor de kweek van insecten mogelijk te maken. Laagwaardige reststromen zoals voedselresten, slachtafval, mest en rioleringsslib zijn een bron van waardevolle nutriënten. Insecten kunnen deze stromen omzetten naar hoogwaardige eiwitbronnen voor dierlijke en menselijke consumptie.

Dit onderzoek focust zich op de veiligheid en technische haalbaarheid van de toepassing van verschillende organische reststromen als substraat voor de kweek van insecten en toepassing van deze insecten in dierlijke en humane voedselketen. De resultaten zullen leiden tot een blauwdruk voor de industrie voor de inzet van deze organische reststromen en beleidsondersteunende aanbevelingen betreffende insectenkweek op geselecteerde reststromen. Het uiteindelijke doel is om vóór 2030 een breed scala organische reststromen in de insecten-keten van zoveel mogelijk meerwaarde te voorzien voor veilig en legaal gebruik in de voedselketen.

shutterstock_523752763 insect.jpg

Geïntegreerde aanpak

Wat gaan we doen?

  • Inventarisatie van insectensoorten voor veilige en efficiënte groeiomzetting van de geselecteerde substraten;
  • Insecten kweken op de geselecteerde reststromen en de technische haalbaarheid bepalen;
  • Mogelijke gevaren en risico’s voor voedsel- en voederveiligheid bepalen en beheersen met voor- en nabehandelingstechnieken van substraat en insecten;
  • Mogelijke veterinaire en contact-zoönotische risico’s bepalen en beheersen.

Dit levert op:

  • Beschrijving van de procedure voor toelating van wettelijk beperkte reststromen in de insectenkweek;
  • Publicaties over veiligheid, veterinaire gezondheid en technische haalbaarheid v.d. kweek;
  • Beleidsondersteunende aanbevelingen betreffende insectenkweek op de gekozen reststromen.

Dit project zal kansen opleveren voor bedrijven die reststromen meer circulair willen benutten, waaronder: ontdoeners van de reststromen, toeleveringsbedrijven binnen de Nederlandse insectenketen, insectenkwekers, diervoeder producenten en producenten van humaan voedsel.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Alle geïnteresseerde partijen zijn welkom om met ons mee te werken in deze Publiek Private Samenwerking (PPS). Vooral bedrijven of organisaties die reststromen produceren, verwerkers van reststromen, insectenkwekers en producenten van diervoeder en humaan voedsel worden van harte uitgenodigd om te reageren. Deelname aan deze PPS vraagt een cofinanciering van minimaal 30% van het budget. Een budget indicatie is 25-40 k€ per jaar per partner. Het is mogelijk om de helft van deze bijdrage in natura te leveren.