Call for partners: Met de consument naar minder plastic afval

Project

Call for partners: Met de consument naar minder plastic afval

Plastic afval is een toenemend milieuprobleem waar overheden, burgers en ngo’s wereldwijd aandacht voor vragen. Veel plastic afval komt van verpakking van ons eten en drinken. Daarom staat ook de foodindustrie voor de uitdaging om het plastic afval verder terug te dringen. Ook de foodindustrie wordt uitgedaagd om invulling te geven aan de maatschappelijke wens om te komen tot een circulaire economie, de afspraken om te komen tot duurzame verpakkingen en het Plastic Pact vorm te geven. Consumentengedrag is daarbij essentieel.

Het PPS-onderzoeksproject SOLVEplastic wil concrete inzichten geven in hoe consumentengedrag kan worden beïnvloed zodat de hoeveelheid plastic afval afneemt. We onderscheiden vier typen interventies, gebaseerd op verschillende strategieën om het plastic afval te verminderen en typen gedragsverandering die essentieel zijn voor een effectieve aanpak. Zo komen tot vier verschillende routes: Refuse en Reduce, Re-use, Recyle en Rot.

We nodigen u graag uit om aan te sluiten bij een of meerdere paden. Bij deelname ontvangt u verschillende concrete, kansrijke en effectieve interventies die u kunt implementeren in uw eigen unieke situatie.

Waarom meedoen in publiek-privaat onderzoek?

  • Onderwerp te complex en omvangrijk om alleen op te pakken
  • Netwerk op inhoud: direct toegang tot kennis en ervaringen van samenwerkingspartners
  • Meer resultaat voor uw investering door krachten te bundelen
  • Als eerste toegang tot de nieuwste inzichten