Project

Call for partners: Niet-destructief meten van kwaliteit van Agrifood producten

Wilt u niet-destructieve meetmethodes toepassen of verbeteren voor het meten van kwaliteit van agrifood producten? Wageningen Research start een consortium rondom dit thema.

In toenemende mate vinden niet-destructieve meetmethodes zoals NIR, Hyperspectrale beeldverwerking, Röntgen en TeraHertz hun weg van experimentele status naar dagelijkse praktijk. Er is echter nog veel te doen om op basis hiervan robuuste applicaties te ontwikkelen voor een brede waaier van agrifood producten.

Sensors en applicaties

Slimme technologie ontwikkelt zich razendsnel op het gebied van geautomatiseerde kwaliteitsmeting in agrifood ketens. Een groeiende diversiteit van nieuwe sensoren en sensor-applicaties wordt ontwikkeld door universiteiten en de industrie. Data uit deze sensoren wordt steeds meer gecombineerd (real-time) door middel van slimme data-analyse en met gebruik van kunstmatige intelligentie (multi-sensor aanpak). Het doel voor eindgebruikers in agrifood is snelle en robuuste kwaliteitsvoorspelling voor een brede waaier van agri- en (verwerkte) food producten ten behoeve van een betere beslissingsondersteuning bij sorteren, verwerken, verpakken, etc.

Er is duidelijk potentieel voor het maximaliseren van de opbrengst en proces-efficiëntie, het minimaliseren van ‘farm-to-fork’ verliezen en het optimaal aansluiten op de steeds veranderende behoefte van de consument.

Nieuwe methoden

In plaats van de beperkingen en complicaties bij het nemen van representatieve monsters uit partijen en daarop destructieve kwaliteitsmetingen te doen, is er een duidelijke behoefte in agrifood om de ‘kwaliteit’ van complete batches ‘in-line’ en niet-destructief te bepalen. Dit vereist nieuwe methoden op het gebied van niet-destructieve sensortechnologie en data-analyse.

Aan de hand van een aantal specifieke use-cases (bij voorkeur ingebracht door de project-partners), zal bestaande kennis en ervaring met beeldverwerking (brede range van het spectrum) gecombineerd worden met aanvullend onderzoek, ontwikkeling en validatie richting toepassingen voor specifieke producten. Elke use-case wordt als een aparte work-package opgepakt in het project. Kennisuitwisseling tussen de work-packages zal een belangrijke factor zijn om van elkaars voortgang te leren.

Uitnodiging tot samenwerking

Dit consortium staat open voor deelname van bedrijven actief in agrifood industrie (dierlijke producten, fruit, groente, aardappelen, levensmiddelen, ingrediënten) variërend van primaire productie, levensmiddelenproductie tot retail. Zowel betrokken bij directe productie van agrifood producten als in toelevering van uitgangsmateriaal, ingrediënten en technische installaties. In ruil voor in-cash en in-kind bijdragen in het project kunnen partners gewenste onderzoeksonderwerpen inbrengen en daarmee richting geven aan de onderzoeksactiviteiten. Helaas kunnen we voor dit project niet ingaan op verzoeken van andere onderzoeksinstituten of vragen van studenten.