Call for partners: The Next Fruit 4.0

Project

Call for partners: The Next Fruit 4.0

Innovatieproject Fruit 4.0 heeft aangetoond wat in de fruitteelt bereikt kan worden met inzet van technologie. Omdat de grenzen van de mogelijkheden zeker nog niet bereikt zijn, wil het beoogde consortium vervolgstappen zetten in The Next Fruit 4.0. Het project wil zich richten op: (1) sensing, (2) managementinformatie, (3) robotisering, (4) randvoorwaarden, (5) economische validatie en innovatieadoptie en (6) een innovatiecirkel. In The Next Fruit 4.0 zal worden gewerkt aan verdieping en verbreding van technologische oplossingen voor de fruitteelt van morgen.

In Fruit 4.0 heeft een breed consortium van techniekbedrijven en partijen in en rond de fruitteelt gewerkt aan technologie die precisiefruitteelt mogelijk maakt: een sensorplatform dat de hoeveelheid bloesem en appels op boomniveau kan bepalen, een precisiespuit die op boomniveau kan spuiten en toepassingsmogelijkheden om opbrengstverschillen binnen een boomgaard in kaart te brengen. Daarnaast is gewerkt aan datamanagement, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, tracking & tracing met RFID en het koppelen van oogstdata aan sorteerdata.

Schematische weergave van de onderdelen van The Next Fruit 4.0, waarin ook zichtbaar is wat de connecties zijn met aanverwante projecten.
Schematische weergave van de onderdelen van The Next Fruit 4.0, waarin ook zichtbaar is wat de connecties zijn met aanverwante projecten.

In The Next Fruit 4.0 worden Nederlandse en Amerikaanse expertise over precisiefruitteelt gekoppeld in samenwerking met NFO, FME en met diverse kennisinstellingen. De Amerikaanse bijdrage wordt geleverd door Washington Tree Fruit Research. Het project zal de precisiespuit verder ontwikkelen met mogelijkheden voor herkenning van ziekten en plagen en bespuiting op dopniveau. Het sensorplatform zal doorontwikkeld worden voor peer en mogelijk ook voor een kleinfruitgewas. Er zullen nieuwe, op data gebaseerde beslissingsondersteunende modellen worden ontwikkeld met betrekking tot bewaring van fruit. Het project zal ook werken aan een multifunctionele robot, met grippers voor de pluk van peren en voor het snoeien.

Nederlandse hardfruitketen versterken

Door nieuwe toepassingen rond datamanagement en slimme technologie wordt de fruitsector in staat gesteld de kwaliteit, duurzaamheid en efficiƫntie van de Nederlandse hardfruitketen daar waar nodig te versterken. The Next Fruit 4.0 gaat niet alleen over hightech, sensoren en robots. In het project gaat het juist om de verbinding tussen sensing, thinking (data-analyse & decision support) en acting (robotisering). De integrale aanpak betekent dat ook veel aandacht wordt besteed aan managementinformatie, de economische voordelen van technologie en de voorwaarden voor innovatieadoptie.

Naar welke bedrijven zijn we op zoek?

Het consortium zoekt:

  • technologiebedrijven, die state-of-the-art kennis hebben van sensoren en apparatuur, zoals spuit-, snoei- of plukmachines.
  • organisaties of bedrijven die specialistische kennis hebben over fruitteelt, de wensen van de fruittelers kennen en weten welke informatiebehoefte er in de keten is.
  • bedrijven die weten wat er nodig is voor het beheren en uitwisselen van data, welke managementinformatie het meest relevant is en wat de verwachte economische voordelen zijn van precisiefruitteelt.

Waarom meedoen in publiek-privaat onderzoek?

  • Verbetering van uw product dankzij toegang tot onafhankelijke multidisciplinaire Wageningse expertise
  • Netwerk op inhoud: direct toegang tot kennis, ervaringen en nieuwe netwerken van samenwerkingspartners
  • Meer resultaat voor uw investering door krachten te bundelen
  • Als eerste toegang tot de nieuwste inzichten

Van deelnemende bedrijven wordt een cash bijdrage verwacht van 5.000 tot ongeveer 20.000 euro per jaar, afhankelijk van draagkracht en afhankelijk van wat het bedrijf op andere manieren (in kind) kan bijdragen. Als de bijdrage voor u een probleem kan zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

Meer weten? Neem dan contact op met Peter Frans de Jong (Wageningen Plant Research), Nico Bondt (Wageningen Economic Research) of Patricia Hoogervorst (innovatiemakelaar bij NFO).

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan