Call for partners: True Price – van Inzicht naar Actie

Project

Call for partners: True Price – van Inzicht naar Actie

Voedselproductie gaat gepaard met maatschappelijke kosten die niet in de voedselprijzen zijn verdisconteerd. In de PPS Echte en Eerlijke Prijs voor duurzame producten (AF 18051) wordt de echte prijs van voedselproducten berekend. Vervolgens is de vraag wat actoren kunnen doen met het inzicht in de echte prijs om deze maatschappelijke kosten te verlagen. Deze PPS helpt actoren om te komen tot effectieve en uitvoerbare actie(s) die leiden tot lagere maatschappelijke kosten van voedselproductie.

Binnen de PPS Echte en Eerlijke prijs voor duurzame producten wordt gewerkt aan het monetariseren van de maatschappelijke kosten en opbrengsten om tot een echte prijs van producten te komen. Wanneer de echte prijs van voeding is berekend is de volgende vraag “hoe kan de echte prijs helpen bij het verlagen van de maatschappelijke kosten?”. Diverse actoren in en rondom de voedselketen spelen daarin een rol: producenten van voedsel, inkopers van voedsel (retail, out of home), financiële instellingen, overheid en consumenten. Zij kunnen dit inzicht in de echte prijzen van producten gebruiken om ervoor te zorgen dat voedselproducten minder negatieve effecten op het milieu en op de maatschappij hebben. Welke mogelijkheden hebben zij? Welke acties kunnen zij ondernemen? In deze PPS willen we samen met de actoren in en rondom de voedselketen de mogelijkheden verkennen, toetsen en evalueren leidend tot een aantal effectieve en uitvoerbare acties die de maatschappelijke kosten van voedselproductie verminderen.

Onze aanpak

Centraal in onze aanpak staan praktijkexperimenten met actoren in en rondom voedsel die willen verkennen welke mogelijkheden zij hebben om te komen tot lagere maatschappelijke kosten. De basis is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. De partners in de PPS willen die ervaringen ook delen en samenbrengen om samen verder te komen. Actoren worden daarbij gevoed door wetenschappelijke kennis en inzichten over mogelijke interventies en ervaringen elders. Mogelijke acties en interventies worden getoetst en geëvalueerd op uitvoerbaarheid en effecten.

Doet u mee?

Staat u voor de uitdagende vraag hoe uw organisatie kan bijdragen aan minder maatschappelijke kosten van voedselproductie? En zijn wetenschappelijk onderbouwde inzichten daarbij behulpzaam? Alsook leerervaringen van andere organisaties? Staat u open voor deze gezamenlijke uitdaging? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek, dat 1 januari 2021 gaat starten.

Voor deelname aan een PPS is een cash en in kind bijdrage noodzakelijk. Voor deze PPS geldt een gunstige cofinanciering van het bedrijfsleven namelijk 10 tot 30% in plaats van de gebruikelijke 50%.

Waarom meedoen in publiek-privaat onderzoek?

  • Onderwerp te complex en omvangrijk om alleen op te pakken
  • Netwerk op inhoud: direct toegang tot kennis en ervaringen van samenwerkingspartners
  • Meer resultaat voor uw investering door krachten te bundelen
  • Als eerste toegang tot de nieuwste inzichten