Call for partners: Uw agri sourcingstrategie klimaatbestendiger maken

Project

Call for partners: Uw agri sourcingstrategie klimaatbestendiger maken

De effecten van klimaatverandering hebben steeds meer invloed op agri sourcing. Extreme weersomstandigheden, zoals droogte en zware regenval zetten producten van granen, koffie, groente, fruit en vele andere gewassen onder druk. Om stabiele en hoogwaardige grondstofaanvoer te kunnen garanderen, is meer inzicht in de verwachte effecten van klimaatverandering essentieel. Tegelijkertijd geeft dit de speerpunten als basis voor noodzakelijke samenwerking tussen keten- en sectorpartijen.

Inkopers van agriproducten worden dan ook uitgedaagd om hun inkoopstrategie klimaatbestendiger te maken. Ook biedt het financiële organisaties de kans beter inzicht te verkrijgen in mogelijke risico’s en farm input-producenten de kans om een bijdrage te leveren aan duurzame oplossingen.

In het publiek-private onderzoeksproject Climate Smart Agri Sourcing wordt een aanpak ontwikkeld die u stap voor stap ondersteunt bij het optimaliseren van uw sourcingstrategie. Op basis van de nieuwste technologieën ontvangt u als eerste bewezen en haalbare oplossingen die u direct kunt toepassen in uw organisatie. Hierbij maken we gebruik van kaartvisualisatie-tools, geschiktheidstoets van hedendaagse en toekomstige agri-inkoopregio’s, satellietinformatie en specifieke plant- en teeltmodellen.

Waarom meedoen in publiek-privaat onderzoek?

  • Onderwerp te complex en omvangrijk om alleen op te pakken
  • Netwerk op inhoud: direct toegang tot kennis en ervaringen van samenwerkingspartners
  • Meer resultaat voor uw investering door krachten te bundelen
  • Als eerste toegang tot de nieuwste inzichten