Project

Call for partners: Veilige en duurzame behandeling van water voor de verwerking van groente en fruit

Voor ons publiek-private samenwerkingsproject zoeken we partners - technologie ontwikkelaars, leveranciers van apparatuur en verwerkers van groente en fruit – om de mogelijkheden voor reductie in watergebruik te onderzoeken tijdens de verwerking van groente en fruit. Hierdoor kunnen we bijdragen aan een duurzame en veilige productieketen.

Doel van het project

Er is steeds meer aandacht voor duurzame verwerking van verse levensmiddelen. Hierbij wordt gezocht naar mogelijkheden om water en grondstoffen her te gebruiken. Bij de verwerking van groente en fruit is water in verschillende processtappen nodig, bijvoorbeeld voor het wassen van (gesneden) groente en voor het sorteren van hard fruit. Door dit water te behandelen wordt het mogelijk de verversing van het water te verminderen, kan water hergebruikt worden of kunnen alternatieve waterbronnen, zoals regenwater, gebruikt worden. Dit draagt bij aan een vermindering in water- en energiegebruik in de keten. Deze innovaties mogen echter niet ten koste gaan van de voedselveiligheid. Wanneer pathogene microorganismen in het water aanwezig zijn, kan dit leiden tot hoge kosten voor de producten i.v.m. recalls en potentieel leiden tot gevaren voor de volksgezondheid.

Het doel van dit project is de mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik van drinkwater tijdens de verwerking van groente en fruit te verminderen onder de voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van de voedselveiligheid.

Voordelen voor de partners

Het consortium onderzoekt de effectiviteit van technologieen, zoals ozone en UV, die door de technologiepartners worden ingebracht op het verwijderen van de pathogene bacterie Listeria monocytogenes in verschillende types water. Dit levert inzicicht in de ontwikkeling van de technologie en aanpassingen die nodig zijn m.b.t. voedselveiligheid in de groente en fruitsectorDe technologiepartners kunnen in dit onderzoek de effectiviteit, haalbaarheid en kosten inschatten voor hun technologie; dit inzicht kan gebruikt worden voor de verdere doorontwikkeling van hun apparatuur. Voor de groente- en fruitverwerkers levert het project inzihct op in de haalbaarheid van de verschillende technieken m.b.t. de desinfectie van het water, waarbij inzicht verkregen wordt in waterreductie en kosten van opschaling. Het project draagt bij aan kennisontwikkeling m.b.t microbiologische en chemische voedselveiligheid, waterbehandeling en kwaliteit en veiligheid van groente en fruit in een circulaire economie.

Partnerdeelname

Partners dragen in-kind (50%) en in-cash (50%) bij aan het project (voorwaarden in de call). Het project duurt drie jaar, waarbij minstens eenmaal per jaar een consortiummeeting georganiseerd wordt. Partners kunnen in het project bijdragen met hun kennis en expertise en kunnen helpen bij het opzetten van de lab- en pilotexperimenten.