Call for partners: Volgende stap in verwaarden reststromen door deze Agro-food stromen te combineren

Project

Call for partners: Volgende stap in verwaarden reststromen door deze Agro-food stromen te combineren

Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) nodigt bedrijven uit de voedselverwerkende industrie uit om deel te nemen aan het MKB-cluster “Volledige verwaarding van reststromen”.

Binnen dit project wisselen Bodec, Hoogesteger, Milgro, Van Rijsingen Green, Vitelia en Wageningen Food & Biobased Research ervaring en kennis uit om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe kunnen we voedselverspilling tegengaan en meer waarde halen uit reststromen van de voedingssector?
  • Welke gelijksoortige reststromen kun je combineren om zo optimale verwaarding mogelijk te maken?
  • Welke waardevolle stoffen voor food of non-food toepassingen kun je winnen uit fruitschillen?
  • Wat is er bekend over het sturen van de eigenschappen van vezels door processing?
  • En hoe breng je groentesnijresten terug in de voedselketen?

Toepassingen in food, feed en non-food

Het consortium werkt samen om de beste toepassingen te vinden voor bestaande reststromen uit de voedselverwerkende industrie. Dat kunnen toepassingen in food of feed zijn, maar ook non-food toepassingen. Het consortium bestaat zowel uit producenten als uit potentiƫle gebruikers van reststromen, gecombineerd met bedrijven die streven naar een volledige en hoogwaardige verwaarding van reststromen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis, en het ontsluiten van wetenschappelijke kennis gebaseerd op resultaten uit eerdere Wageningen Food & Biobased Research-projecten gaat dit consortium stappen te zetten richting volledige benutting van grondstoffen.

De samenwerking gaat in juni 2018 van start en is gekoppeld aan het Sustainable Food Initiative (SFI). Binnen SFI werken bedrijven en kennisinstellingen samen om een transitie naar duurzamere productie en consumptie te realiseren. Als onderdeel van de SFI-challenge Total use of raw materials is dit cluster van MKB bedrijven aan de slag gegaan met het onderwerp reststroomverwaarding.