Kas

Project

Carbon-LED – Carbon footprint reduction via LED-based production systems

The Carbon-LED project will contribute to a significant climate impact within the greenhouse horticultural sector by realizing, demonstrating and driving adoption of a new highly efficient growth system. The current CO2 emission of the sector amounts to 20Mton/year in Europe. A full transition from traditional lighting, now used in about 30% of greenhouses, to LED-based production systems could save up to 3 Mton of CO2 per year.

In de laatste jaren is het gebruik van belichting sterk toegenomen om aan de vraag vanuit de markt naar jaarrond verkrijgbare producten van hoge kwaliteit te voldoen. De snelle ontwikkelingen van LEDs bieden een unieke mogelijkheid teeltsystemen te ontwerpen gebaseerd op LED belichting die de carbon footprint van het systeem met meer dan 45% kunnen verlagen ten opzichte van traditionele SON-T belichtingsystemen. In dit project gaan we de belangrijkste elementen van een teeltsysteem met lage CO2 voetafdruk opnieuw ontwerpen, te weten lampen, selectie van tomaten genotypes en het ontwerp van het systeem. Door de nieuwste 3D virtuele plantenmodellen te gebruiken en demonstraties willen we laten zien dat dit systeem in de praktijk toegepast kan worden, met grote  gevolgen voor het energiegebruik.

    Publicaties