Project

Chili AIO effect assays voor marine toxinen

Mosselen zijn soms besmet met toxische stoffen afkomstig uit algen. Dit project beoogt snelle detectie methoden voor deze zogenaamde mariene toxines te ontwikkelen met een focus op neurotoxische toxines. Het doel is om assays te ontwikkelen op basis van effectmonitoring waarmee ook nu nog onbekende mariene toxines kunnen worden gedetecteerd.

Mosselen zijn soms besmet met toxische stoffen afkomstig uit algen. Dit project beoogt snelle detectie methoden voor deze zogenaamde mariene toxines te ontwikkelen met een focus op neurotoxische toxines. Het doel is om assays te ontwikkelen op basis van effectmonitoring waarmee ook nu nog onbekende mariene toxines kunnen worden gedetecteerd.

Werkwijze

Embryonale stamcellen worden in vitro gedifferentiëerd naar cardiomyocyten die uiteindelijk kloppende embryonic bodies vormen. Deze embryonic bodies (EBs) bevatten veel ionkanalen die ook aanwezig zijn bij zenuwcellen en een essentiële rol spelen bij de signaaloverdracht tussen zenuwcellen. Remming van veel van deze ionkanalen leidt tot het stoppen van de contractie van de EBs.

EBs worden blootgesteld aan verschillende concentraties van bekende remmers van natrium-, calcium, kalium kanalen en de Na+/K+ ATPase pomp. Na een uur blootstelling wordt het percentage kloppende EBs geregistreerd. Het medium wordt ververst en een uur later wordt wederom het percentage kloppende EBs geregistreerd om de recovery te bepalen. Daarnaast wordt de cytotoxiciteit bepaald met een assay voor mitochondriale activiteit.

Resultaten

Natriumkanaal-remmers/openers en calciumkanaalremmers stopten de contracties van de EBs. Na verversing van het medium herstelde de contracties zich in alle EBs. Kaliumkanaalremmers remden de contracties op een irreversibele manier. Remmers van de Na+/K+ ATPase pomp induceerden weinig tot geen effect. Deze assay is dus potentieel succesvol om aanwezigheid van natriumkanaal-remmers/openers, calciumkanaalremmers en kaliumkanaalremmers in mosselen of andere matrices te detecteren.