Climate-KIC

Project

Climate Knowledge and Innovation Communities (Climate-KIC)

In Climate-KIC, de kennis- en innovatiegemeenschap op het gebied van klimaatverandering, komen onderwijs, ondernemerschap en innovatie samen. Zo worden kennis en ideeën met elkaar gecombineerd en creatief omgevormd tot economisch haalbare producten en diensten om te helpen bij klimaatveranderingsmitigatie en -adaptatie.

Er zijn activiteiten volgens acht thema's op het gebied van klimaatverandering:

Wageningen University & Research is kernlid van Climate-KIC en is vertegenwoordigd in het bestuur van het Nederlandse co-locatiecentrum (CLC) en de Algemene Vergadering. In deze posities is Wageningen University & Research direct betrokken bij het bestuur van de gemeenschap.

Climate-KIC in Nederland bestaat uit partners uit de industrie, universiteiten, overheidsorganisaties, wetenschappelijke instituten en een groeiend aantal mkb-bedrijven. Het Nederlandse consortium bestaat uit diverse grote ondernemingen (zoals DSM, Schiphol, KLM en Arcadis), drie universiteiten (Universiteit Utrecht, TU Delft en Wageningen Universiteit) en een aantal onderzoeksinstituten (zoals TNO, Deltares en DLO). Vanuit de overheid nemen Stadshavens Rotterdam en de provincie Utrecht deel.

Via de andere co-locaties Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken, Zwitserland, Frankrijk en de Scandinavische landen (m.n. Denemarken) is een groot aantal partners betrokken, zoals ETH (Zürich), ParisTech (Parijs), het Imperial College (Londen) en het Instituut voor Klimaatonderzoek te Potsdam (Berlijn), Bayer, Beluga Shipping GmbH, Cisco, EDF, SAP, Shell, Solar Valley en Thales. Bij Climate-KIC zijn ook zes grote Europese regio's (RIC's) betrokken, waar eco-innovaties getest kunnen worden.

Climate-KIC is een van drie kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC's) die zijn opgericht in 2010 door het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT). Het EIT is een EU-orgaan met als missie het bewerkstelligen van duurzame groei in Europa en het versterken van de innovatiecapaciteit van de lidstaten. Climate-KIC ondersteunt deze missie door het stimuleren van innovatie en ondernemerschap op het gebied van klimaatveranderingsmitigatie en -aanpassing.

Climate-KIC-projecten (recent of lopend)

- Blue Green Dream (Robbert Snep)
- Catalysing green infrastructures (Leon Braat)
- Climate-Smart Agriculture booster (Madeleine van Mansfeld)
- Community of practice for integrated food clusters (Remco Kranendonk)
- Employer-led CO2 and energy reductions by employees (Michel Handgraaf)
- Europe-wide use of sustainable energy from aquifers (Martijn Smit)
- Extreme events for energy providers (Eddy Moors)
- Implementation adoption of carbon footprint in tourism travel packages (Martin Goossen)
- Metropolitan Food Clusters for climate-proof agriculture by an increased resources use efficiency (Saskia Visser)
- Microalgae biorefinery (Hans Reith)
- Azofast (Adrie van der Werf)
- Biogas energising the countryside (Maikel Timmerman)
- Biogas2Market (René van Ree)