Project

Co-innovatie met ondernemers: casus ISM Oost-Europa

Ondernemers (melkveehouders in Polen, Litouwen en Slovenië’) in Oost Europese landen staan voor belangrijke uitdagingen sinds het einde van het communistische regime en de toetreding tot de EU in 2004 en 2007. Er is echter weinig bekend over factoren die de bedrijfsontwikkeling en strategie bepalen en wat de invloed is van de omgeving (context) en cultuur waarin de ondernemers moeten opereren.

Dit project ondersteunt via Interactieve leermethoden voor Strategisch Management en ondernemerschap (ISM) de bedrijfsontwikkeling van melkveehouders in Polen, Litouwen en Slovenië. Het project is één van de casussen van het project ‘Entrepreneurial Learning & Innovation’ en beoogt daarom ook inzicht te geven in de ‘vertaalbaarheid’ van een in Nederland ontwikkelde interactieve leermethode (ISM) naar andere – in dit geval Oost Europese – landen met een andere cultuur en context.

Resultaten 2012

In 2012 in het eerste kwartaal hebben ISM-traningen plaatsgevonden. De nulmeting vond plaats in het voorjaar en de zomer van 2011 met een enquete onder 300 melkveehouders.

Resultaten

De belangrijkste output van het project bestaat uit drie wetenschappelijke artikelen die in samenwerking met de partners uit de betrokken Oost Europese landen geschreven worden. Daarnaast levert het project input voor een vierde wetenschappelijk artikel voor het project ‘Entrepreneurial Learning and Innovation’. Naast wetenschappelijk artikelen worden ook congresbijdragen voor de EAAP in Slowakije in augustus 2012 voorbereid en voor het IFMA congress in Polen in juli 2013. Een brochure in vier talen (Engels, Pools, Litouws en Sloveens) over strategieën van melkveehouders in Oost Europese behoren ook tot de output.

Werkwijze

Hoewel de interactief strategisch management (ISM) aanpak in Nederland succesvol lijkt, is er onvoldoende empirisch materiaal beschikbaar om dit ook echt wetenschappelijk vast te kunnen stellen. In het Oost Europa project wordt daarom een aanpak gekozen met een nulmeting en een effectmeting in een ISM groep (behandelingsgroep) en een controlegroep die geen ISM heeft gedaan. Hierdoor wordt het mogelijk om op basis van empirisch materiaal de effecten van ISM te kunnen vaststellen.

Publicaties