Project

Collecties kleine diersoorten

Rasorganisaties voor kleinvee (hond, gans, eend, duif, konijn, etc.) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) hebben behoefte aan ondersteuning om genetische diversiteit binnen de soorten/rassen zowel ex situ als in situ in stand te houden. De betreffende kleinveerassen zijn vooral van cultuurhistorisch belang.

Het doel van dit project is het opbouwen van genenbankcollecties voor kleinveerassen met een bijbehorende documentatie. Het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) draagt zorg voor de uitvoering en ondersteunt hiermee ook de instandhouding van rassen in situ. Met dit project stelt het CGN de genetische diversiteit in kleinveerassen ex situ veilig en levert daarmee een bijdrage aan de Nederlandse verplichtingen in het kader van het biodiversiteitsverdrag (CBD).

Aanpak en tijdspad

Activiteiten:

  • Het winnen en invriezen van eenden- en ganzensperma
  • Het ontwikkelen van een medium en invriesprotocol voor sperma van vogelsoorten
  • Bijwerken CryoWEB database.

Resultaten

  • In 2013 is gestart met de winning van sperma van het enige zeldzame Nederlandse ganzenras: de Twentse landgans.
  • Aanvulling van de genenbankcollectie voor eenden, met sperma van het Kwakertje en de Witborst eend.
  • In overleg met Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en de SZH is winning van sperma van zeldzame konijnenrassen gepland voor 2014, om de actuele genetische diversiteit voor de toekomst veilig te stellen in de genenbank.
  • Protocollen voor winning en invriezen van konijnen- en hondensperma zijn vastgesteld.

  • Sperma van de meest zeldzame Nederlandse konijnenrassen is ingevroren en opgeslagen in de genenbank.Voor de Twentse landgans is in 2014 drie keer op locatie sperma gewonnen.

Publicaties