Project

Communicatie

Communicatie van onderzoekskennis is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de doorwerking in de praktijk, voor het realiseren van kennisbenutting en het bereiken van impact. Om dat te bereiken dient communicatie veelzijdig te zijn en aan te sluiten bij de leerstijlen van de betrokken doelgroepen.

Doelstellingen project

We hebben in dit project een aantal samenhangende doelen:

  1. Migratie van de website bioKennis naar een nieuw internetplatform, opfrissen look-and-feel, versterken functionaliteiten, versterken samenhang met webomgeving partners.
  2. Integratie van bioKennis uit Vlaanderen in nieuwe website. Opzetten nieuwe wijze van samenwerken.
  3. Doorzetten van ingezette gemeenschappelijke productie van bioKennisberichten met Vlaanderen. In de periode 2013-2014 zullen opnieuw vijf bioKennisberichten gezamenlijk ontwikkeld worden. Onderzoeksresultaten en kennis vanuit Nederland en Vlaanderen worden gecombineerd tot gezamenlijke kennis in een bioKennisbericht.

Aanpaken tijdspad

De migratie, en verdere aanpassingen worden vanaf juli tot en met december 2013 doorgevoerd. De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

  • Het redactieteam (=projectteam zie 3.1) stemt eisen af wat betreft look-and-feel, zichtbaarheid partners en partnerschap, inrichting redactieproces voor onderhoud en beheer van de site, en functionaliteiten van bioKennis na de migratie. Vlaanderen participeert in dit overleg.
  • De website wordt gemigreerd naar de nieuwe internetomgeving en de nieuwe functionaliteiten, passend uiterlijk etc., worden conform de eisen van het redactieteam en in nauwe wisselwerking met hun, gebouwd onder de verantwoordelijkheid van Wageningen CS (Communication services).
  • Integratie Vlaamse kennis in bioKennis: Om de integratie direct een goede vliegende start te geven en te verdiepen stellen we voor om de belangrijkste Vlaamse onderzoeksoutput (rapporten en artikelen) van de afgelopen 5 jaar (lijst samen te stellen vanuit CCBT en NOBL) op te nemen in de bioKennisdatabank (metadatering en plaatsing) en met terugwerkende kracht te integreren in de ca 90 dossiers die we op de website hebben staan, waardoor voor die lijst onderwerpen de Vlaamse kennis equivalent aan de Nederlandse voor alle telers in het Nederlandse taalgebied ter beschikking staat. Selectie door Vlaanderen, plaatsing door bibliotheek.
  • Productie van 5 bioKennisberichten. Onderwerpen nader te bepalen.

Resultaten (beoogd)

  • Nieuwe website www.biokennis.org (december2013)
  • 5 bioKennisberichten (september 2014)