Project

Communicatie - ondernemen in de keten

Medewerkers van het minsterie van EL&I informeren over deelprojecten binnen de hoofdlijn ‘ondernemen in de keten’.

De doelgroep, medewerkers van EL&I, wil graag meer weten over deelprojecten binnen de hoofdlijn ‘ondernemen in de keten’. Welke doelen worden vastgesteld binnen deze projecten en middels welke activiteiten wordt naar het resultaat toegewerkt?

Beoogd resultaat

  • Twee workshopverslagen
  • Themapagina op LEI-website
  • Korte nieuwsberichten op Kennisonline.nl

Werkwijze

  • Eind januari 2011 organisatie eerste workshop. Hierin worden de plannen van aanpak van de deelprojecten gepresenteerd en toegelicht. Genodigden zijn direct betrokken EL&I-medewerkers en medewerkers van Wageningen UR. Locatie bij voorkeur: EL&I in Den Haag
  • Eind oktober 2011 organisatie tweede workshop. Hierin worden de resultaten en/of eindproducten van deelprojecten gepresenteerd met een doorkijk naar 2012. Genodigden zijn medewerkers van EL&I en Wageningen UR, maar een bredere groep dan tijdens de eerste workshop. Locatie: EL&I, Den Haag.
  • Opzetten themapagina ‘Ondernemen in de keten’ op de website van LEI, onderdeel van Wageningen UR; informatie verzamelen bij deelprojectleiders en meerdere malen per jaar informatie op de pagina plaatsen.
  • Korte nieuwsberichten plaatsen op kennisonline.