Project

Comprehensing impact of environmental information in local governance processes

The ECOMPRIS project focuses on the understanding how knowledge on ecosystems and ecosystem services can be made actionable to improve the capacity of local communities  to adapt their environment. Alternative ways of presenting and framing information on ecosystem services are compared.


ECOMPRIS De invloed van ecologische informatie op locale besluitvormingsprocessen: de case van ecosysteem diensten

Voor een grotere invloed van wetenschappelijke kennis in de maatschappij is het belangrijk om de invloed te begrijpen van waarden en normen en frames als krachten van sociale veranderingen. Dit project onderzoekt hoe kennis over ecosystemen en ecosysteemdiensten zodanig kan worden gepresenteerd aan actoren, dat het daadwerkelijk leidt tot acties in de lokale landschapsplanning, die het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten verbeteren. We hebben een conceptueel raamwerk ontwikkeld hoe het op verschillende manieren framen van de maatschappelijke voordelen van ecosysteemdiensten, de houding en acties van individuele actoren in lokale planning zou kunnen be├»nvloeden.  Het raamwerk wordt getest door verschillende case studies te analyseren waar lokale gemeenschappen wetenschappelijke kennis aangeboden kregen hoe ze hun landschap zouden kunnen aanpassen en of dit al dan niet heeft geleid tot acties om het functioneren van ecosysteemdiensten in het landschap te verbeteren. Daarnaast wordt in een experiment de interactie getest op de acceptatie van informatie tussen enerzijds verschillende frames waarmee de waarde van ecosysteemdiensten wordt gepresenteerd en anderzijds de individuele houding van stakeholders.


Publicaties