Project

Consumentenrespons op nieuwe technologieën

Binnen Wageningen UR en vanuit de Topsectoren wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe technologieën die het voedselproductiesysteem verduurzamen en de concurrentiepositie van de Nederlandse (en Europese) sector versterken. Voor een succesvolle implementatie van duurzame nieuwe technologieën is het cruciaal dat de eindgebruikers ze accepteren.

Theorieën over acceptatie van nieuwe technologie zijn nog niet goed in staat de respons op nieuwe cases te voorspellen. Het doel van dit project is om technologie-ontwikkeling beter aan te laten sluiten bij wensen en zorgen vanuit de maatschappij, wat op haar beurt weer de effectieve implementatie van meer duurzame technologie kan faciliteren. Dit projectjaar is het laatste in een serie van vier, en zal in het teken staan van het ophalen en consolideren van de in deze onderzoeksreeks verkregen resultaten alsmede van de vertaling van deze kennis naar implementatie in technologie-ontwikkeling. In het project werken onderzoekers van Social Sciences Group en Plant Sciences Group intensief samen.


Publicaties