Project

Coördinatie Thema Diergezondheid

Coördinatie van het Thema Diergezondheid.

Doelstellingen project

Coördinatie van de projectactiviteiten binnen het Thema Diergezondheid.

Aanpak en tijdspad

Werkzaamheden Thema coördinator (TC) Diergezondheid:

 1. Offertetraject Thema Diergezondheid: vraagarticulatie en opstellen offertes. Primair wordt door de TC vanuit het themaveld, maar ook breder vanuit het cluster bijgedragen aan optimalisatie van de vraagarticulatie bij EL&I en TC vertaalt deze in offertes voor onderzoek (jaarlijks in oktober).
 2. Uitzetten van projecten en onderzoeksbudgetten: TC zorgt voor het inhoudelijk goed beleggen van de EL&I-onderzoeksvragen binnen WUR. TC kan suggesties geven voor benodigde expertise (en/of personen) vanuit WUR, of zo nodig daarbuiten, waarvan TC de inzet noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van het project.
 3. Leiding geven aan het Themateam Diergezondheid: periodiek overleg met projectleiders waarbij aandacht voor inhoudelijke en financiële voortgang van de afzonderlijke projecten en afstemming tussen de verschillende projecten binnen Thema Diergezondheid (projectleidersoverleg).
 4. Beoordeling van uitvoering van de projecten: TC toetst of het project conform de afspraken wordt uitgevoerd en de uitvoering kwalitatief aan de eisen voldoet.
 5. Bewaken informatieoverdracht via Kennis Online kanalen (publicaties, rapporten, presentaties) voor de projecten toegewezen aan het Thema Diergezondheid. TC levert nieuwsitems en producten aan ten behoeve van Kennis Online kanalen (gedurende het jaar).
 6. Communicatie naar beleidsmedewerkers, commissies van deskundigen op verschillende onderwerpen en naar betrokken kennisinstellingen. TC coördineert de communicatieactiviteiten binnen het Thema Diergezondheid.
 7. Coördineren en verzorgen van (tussen)rapportages over financiële en inhoudelijke voortgang voor lopende projecten binnen Thema Diergezondheid.
 8. Coördineren en verzorgen van het jaarrapport over financiële en inhoudelijke voortgang voor alle projecten toegewezen aan het Thema Diergezondheid (januari-februari).
 9. Deelname desgevraagd aan overleg met beleidsmedewerkers in Den Haag.
 10. Helpdeskvragen in behandeling nemen. TC zorgt voor een vlotte, zorgvuldige en goed geadministreerde afhandeling van Helpdeskvragen naar kennis en expertise die op het Thema Diergezondheid.

Resultaten (beoogd)

 • Offerte Thema Diergezondheid (jaarlijks in oktober) 
 • Verslaglegging op Kennis Online (gedurende het jaar) 
 • Tussenverslag Thema Diergezondheid (jaarlijks in 3e kwartaal)
 • Jaarverslag Thema Diergezondheid (jaarlijks in februari)