Project

CropBooster-P: Toekomstbestendig maken van gewassen

Het EU-project CropBooster-P werkt aan een routeplan om onze landbouwgewassen toekomstbestendig te maken. Het CSA-project van bijna € 3 miljoen is gefinancierd door het EU Horizon 2020 programma. Het is gestart op 1 november 2018 en zal drie jaar lopen.

Het project wordt gecoördineerd door Wageningen Universiteit & Research en uitgevoerd door een consortium van achttien partners en gelieerde partners, in samenwerking met belangenorganisaties vanuit de wetenschap en industrie, consumenten, NGO's en beleidsmakers.

Aanleiding

Toekomstige gewassen moeten veel meer opbrengst geven, met optimaal gebruik van water en mineralen. Uiteraard is het nodig dat deze gewassen een zo hoog mogelijke voedingswaarde en kwaliteit hebben. Uiteindelijk moeten deze gewassen leiden tot een verdubbeling van de wereldwijde voedselproductie die nodig is om straks tien miljard mensen te kunnen voeden én de effecten van klimaatverandering te verlichten. Om ervoor te zorgen dat er in 2050 genoeg voedsel in de wereld is, moet de landbouwproductie flink omhoog. Een opbrengststijging van 70% tot wel 100% is daarvoor nodig. Tegelijkertijd leidt de klimaatverandering ertoe dat de wereld van fossiele grondstoffen moet overgaan op biobased grondstoffen, daarvoor is nog eens 30% extra landbouwproductie nodig.

Doelstellingen en beoogde resultaten

CropBooster-P heeft als doel de weg vrij te maken voor langetermijnonderzoek.

Het project moet resulteren in een routekaart die de technologieën en methodologieën voor gewasverbetering (zowel op land als in water) in kaart brengt, beoordeelt en prioriteert, met een focus op het verbeteren van de voedingswaarde en opbrengst van gewassen met waarborging van het milieu. Bestaande en nieuwe benaderingen en technologieën moeten worden geëvalueerd om toekomstig onderzoek en innovaties die gericht zijn op gewasverbetering maximaal te kunnen benutten.

Het resultaat moet ervoor zorgen dat maatschappelijke actoren bij elkaar worden gebracht om toekomstige onderzoeksprogramma's af te stemmen op de waarden, behoeften en verwachtingen van de samenleving.

Draagvlak

Voor een succesvolle ontwikkeling en introductie van de verbeterde gewassen is een breed draagvlak in Europa nodig. CropBooster-P zal daarom vanaf dag één de samenleving betrekken bij het opstellen van het routeplan. Dit gebeurt door een groot aantal workshops te organiseren waarin samen met consumenten, industrie en boeren de uitdagingen gaan bespreken waarvoor de huidige landbouw staat. Samen met deze partijen worden oplossingen geformuleerd zodat ook toekomstige generaties nog de beschikking zullen hebben over voldoende, kwalitatief hoogwaardig voedsel. Aan het eind van het CropBooster-P-project zal er een routekaart zijn ontwikkeld die wordt gesteund vanuit de samenleving. De Europese Commissie kan deze routekaart vervolgens gebruiken om het noodzakelijke onderzoek uit te laten voeren om onze toekomstige voedselvoorziening veilig te stellen.

Meld je aan voor de CropBooster-P nieuwsbrief