Project

Cross sector risk economic comparison of biobased initiaties

<p>LEI<br />Wageningen UR heeft een economisch (optimalisatie en simulatie) model<br />ontwikkeld, genaamd Gazmo. Het Gazmo model bevat de verschillende stappen in de<br />biogas/groen gas keten, van grondstoffen tot eindproducten. Het model is<br />ontwikkeld en toegepast in de context van het Interreg IVa project Groen<br />gas/Grunes Gas, waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit Noord<br />Nederland en Noorwest Duitsland samenwerken aan de ontwikkeling van groen gas<br />innovatieprojecten. .LEI werkt samen met de Universiteit van Oldenburg en de<br />Stichting Groen Gas Nederland</p>

Projectdoelstelling

Het uiteindelijke doel van het project en de daaruit komende benchmark is een beter inzicht te ontwikkelen in de economische haalbaarheid van verschillende biogas/groen gas routes, het ondersteunen van innovatieprojecten, beleidskeuzes en business cases. Om daarmee een bijdrage te leveren aan een economisch haalbare biogas/groengas productie, die uiteindelijk zonder subsidie moet kunnen bestaan.

Werkwijze

In het project worden daarvoor de volgende activiteiten uitgevoerd:

 1. Economische modellering
 2. Maken van een user interface
 3. Model validatie met beschikbare data van AgentschapNL
 4. Datacollectie met surveys bij praktijk projecten (Interreg)
 5. Model berekeningen (benchmarking)
 6. Rapportage
 7. Artikelen en presentatie uitkomsten

Deliverables

 1. Een gevalideerd model dat inzetbaar is voor toekomstige (ex-ante) evaluaties en doorrekeningen van business cases
 2. Een praktijkdataset
 3. Een rapport met de uitkomsten van de benchmark studie
 4. Artikelen met de belangrijkste uitkomsten
 5. Presentatie van de resultaten en dialoog met doelgroep

Publicaties