Project

DISCOVER2: Ontwikkeling van innovatieve, duurzame materialen voor dakbedekking

In het project DISCOVER2 wordt gewerkt aan een biobased alternatief voor conventionele dakbedekkingen, zoals bitumineuze of synthetische dakbedekking. Wageningen Food & Biobased Research werkt hierbij samen met dakbedekkingsproducent BMI (voorheen Icopal) en Stora Enso.

Bestaande dakbedekkingen voor platte daken zoals bitumen of synthetische membranen zijn van hoge kwaliteit en kennen een lange levensduur, maar zijn voornamelijk gemaakt uit aardolie. Omdat deze fossiele grondstof eindig is en de winning, raffinage en gebruik ervan bijdraagt aan klimaatverandering, zijn er voldoende redenen om te kijken naar alternatieve materialen voor dakbedekking, waarbij de vereiste technische en functionele karakteristieken worden behouden.

Biobased dakbedekking

Het uiteindelijke doel van het project is de ontwikkeling van een milieuvriendelijk alternatief  voor de bestaande bitumineuze daksystemen, waarbij de fossiele bitumen is vervangen door biobased grondstoffen. Technisch obstakel hierbij is dat biomassastromen minder waterbestendig en reactiever zijn dan bitumen.

Het onderzoek zal zich met name richten op het bereiken van voldoende hydrofobiciteit in combinatie met een goede mengbaarheid tussen de verschillende componenten in een dakbedekkingsmembraan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van formulerings- en conversietechnologieƫn, en van de huidige productie- en applicatiemethoden voor het maken van de traditionele bitumineuze dakbedekkingssystemen.

Dit project is een samenwerking tussen Wageningen Food & Biobased Research, dakbedekkingsproducent BMI (voorheen Icopal) en biomaterialen producent Stora Enso.