Project

DROPSA

Het EU-project DROPSA biedt fruittelers, adviseurs en partijen in de fruitketen informatie over hoe Europese fruitgewassen (kiwi, steenfruit, bessen) op een effectieve, innovatieve en praktische manier kunnen worden beschermd tegen een aantal belangrijke ziekten en plagen.
In het DROPSA-project richt men zich op beheersing en bestrijding van de Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) en de quarantaineziekten Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Xanthomonas fragariae en Xanthomonas arboricola pv. pruni.

Doelstellingen

  • Vaststellen van de introductie en verspreiding van Drosophila suzukii en ziekteverwekkers binnen de EU, ontwikkelen van preventieve bestrijdingsstrategieën en aanbevelingen tegen de introductie van andere gevaarlijke ziekten en plagen.
  • Vaststellen van de biologie, ecologie en wisselwerking van deze ziekten en plagen in verschillende Europese regio’s.
  • Ontwikkelen van innovatieve en effectieve beheersing, gebruik makend van goedgekeurde chemische, semi-chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen in combinatie met praktijktoepassingen, steriele insectentechniek en stoffen met nieuwe werkingsmechanismen. De meest betrouwbare en effectiefste beheersingsmethoden worden gecombineerd tot de meest optimale geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie.
  • Ontwikkeling van voorspellings- en beslissingsondersteunende systemen en risico-analyses als onderdeel van de integrale gewasbeschermingsstrategie.

Aanpak

Een consortium van 26 partners (kennisinstellingen en bedrijven) uit 13 landen ontwikkelt nieuwe kennis over de schade in fruitgewassen als gevolg van ziektes en plagen. De focus daarbij ligt op nieuwe, sterk groeiende bedreigingen, en brengt de economische schade in kaart als gevolg van de Suzuki-fruitvlieg en de quarantaineziekten Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Xanthomonas fragariae en Xanthomonas arboricola pv. pruni.

Beoogde resultaten

Aan het eind van het project is een bedrijfseconomische aanpak beschikbaar die breed ingevoerd kan worden door de Europese fruitindustrie.