Project

Dairy Development Romania

Binnen het project Dairy Development Romania wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een concurrerende zuivelketen in Roemenië. We baseren ons hierbij op professionele gezinsbedrijven (50 - 150 melkkoeien), een gunstige kostprijs van melk, en ecologisch en economisch duurzaam geproduceerd. De melkkwaliteit dient te voldoen aan de internationale standaarden op dit gebied.

In Roemenië zijn ca. 5000 bedrijven met meer dan 20 melkkoeien per bedrijf. Dit is de doelgroep van dit project: bedrijven die al een eerste stap hebben gemaakt in de verdere professionalisering van de melkveehouderij. Deze bedrijven worden gefaciliteerd in hun verdere groei- en productieverbetering. Een aantal pilotbedrijven wordt nauwgezet gevolgd en begeleid, als voorbeeld voor hun collega bedrijven. Het streven is een productieverhoging van 4000 kg naar 6000 kg per koe, en een verdubbeling van hun omvang, leidend tot een totale melkproductie verhoging van 1,5 miljoen ton.

In het project wordt samengewerkt met partijen uit het Nederlandse bedrijfsleven, lokale organisaties in Roemenië en de Roemeense overheid. Nederlandse kennis en technologie is van groot belang. Daarnaast wordt in het project gewerkt aan het opbouwen van het agrarisch kennissysteem in Roemenië.

Het project is regionaal van karakter met de focus op het bergachtige gebied van Transsylvanië, waar Friesland-Campina en de Roemeense zuivelverwerker Covalact actief zijn.

rom.png

Ontwikkelingen

In 2016 hebben verschillende kennisontwikkelings- en overdrachtsactiviteiten plaatsgevonden. Allereerst is met kennis geïnvesteerd in de melkkwaliteitsbegeleiders van Friesland-Campina in Roemenië die via een kennisuitwisseling in Nederland veel kennis hebben opgedaan over beschikbare technieken en adviezen die mogelijk bij Roemeense melkveehouders kunnen worden toegepast. Het is hierbij uniek dat in een land zonder landbouwkundige adviesorganisaties op deze manier wordt gewerkt aan een nieuw kennissysteem vanuit de private sector.

Er zijn diverse workshops georganiseerd met de experts van Friesland-Campina experts, dierenartsen, universiteit van Cluj en de pilotbedrijven over voederplanning, graslandmanagement, jongvee opfok, vruchtbaarheid en het gebruik van diverse instrumenten om bij te kunnen sturen (zoals ureum in tankmelk).

Jongvee opfok blijkt een onderdeel te zijn dat veel meer aandacht verdient, en er is onderzoek uitgevoerd naar de groeicurve op de bedrijven in relatie tot het optimum.

Via de laboratoriumuitslagen blijkt dat er een aanzienlijke verbetering is opgetreden als het gaat om melkkwaliteit op de bedrijven en de gewenste voederrantsoenen.

De partners hebben een belangrijke kennisbijdrage geleverd t.a.v. huisvesting melkvee en jongvee, management informatie en melkkwaliteit.

Er is een grootschalige enquête in voorbereiding naar de wijze waarop de Roemeense melkveehouders opereren binnen het Roemeense overheidsbeleid.

Door de zeer lage melkprijs in 2016 heeft de melkveehouderij het erg moeilijk. Veehouders hebben moeite het hoofd boven water te houden en sturen het bedrijf op cash flow. Dit betekent dat er van bedrijfsontwikkeling geen sprake is, en dat er nauwelijks investeringen plaatsvinden. Voor het project betekent dit dat de aandacht (tijdelijk) is verschoven van bedrijfsontwikkeling naar kostprijsverlaging.