Project

De natuur als behandelkamer voor volwassenen

Kunnen we op een succesvolle manier de natuur als behandelkamer voor volwassenen met psychische aandoeningen inzetten? Wordt dat al gedaan, en door wie dan? Waar hebben zowel aanbieders als cliënten behoefte aan? En welke professionaliseringslag moeten we dan maken? Met deze interessante vragen kwamen de (hoofd)aanvragers bij de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research.

Deze hoofdaanvragers waren een drietal buitenpsychologen en -coaches die een gebrek aan erkenning van buitenpsychologie en coaching ervaren. Zij vertegenwoordigen een groter netwerk van buitenpsychologen en -coaches die niet of nauwelijks een voet aan de grond krijgen binnen de reguliere zorg, werkgevers, bedrijfsartsen en verzuimverzekeraars. Daartoe zoeken zij ondersteuning om buitenpsychologie en -coaching voor volwassenen met psychische aandoeningen verder te professionaliseren.

Doel en onderzoeksvragen

Het overkoepelende doel van het project is het ontwikkelen van strategieën om buitenpsychologie en -coaching voor volwassenen met psychische aandoeningen verder te professionaliseren.

Het uitgevoerde onderzoek bestond uit drie delen:

Deel 1

Beter zicht krijgen op de huidige stand van zaken. Hierbij ging het vooral om het in kaart brengen van het aanbod en de vormen van buitenpsychologie en -coaching, de ervaringen van aanbieders en cliënten, en de (mogelijke) werkzame kernelementen. Hierdoor ontstaat er een handelingsperspectief voor partijen uit de reguliere zorg, werkgevers en arbodiensten voor welke cliënten naar welke interventie kunnen worden doorverwezen.

Deel 2

In kaart brengen van de belangrijkste stakeholders voor volwassenen met psychische aandoeningen, wat hun belangen zijn en hoe zij aankijken tegen het gebruik van natuur in therapie en coaching.

Hierbij werden ook knelpunten zichtbaar die ervoor zorgen dat buitenpsychologie en -coaching nog niet is doorgedrongen bij partijen uit de reguliere zorg, als ook bij werkgevers en arbodiensten.

Deel 3

Best practices van buitenpsychologie en -coaching in kaart brengen die al deels doorgedrongen zijn bij partijen uit de reguliere zorg, als ook bij werkgevers en arbodiensten. Om zo te leren hoe succesvolle buitenpsychologen en -coaches de knelpunten uit deel 2 (deels) hebben overwonnen.

Resultaten

Whitepaper Natuur als behandelkamer
Whitepaper Natuur als behandelkamer

De resultaten van dit project zijn samengevat in een whitepaper die op 22 april 2023 is gedeeld tijdens de slotbijeenkomst in Groesbeek.