De toegankelijkheid van Jufferswaard in Renkum

Project

De toegankelijkheid van Jufferswaard in Renkum

De Jufferswaard is een uiterwaarde in de gemeente Renkum, het is een Natura2000 gebied en een recreatief gebied en heeft culturele aspecten. De Pilogroep heeft de Wetenschapswinkel gevraagd onderzoek te doen hoe het huidige recreatieve gebruik verbeterd kan worden waarbij het niet in strijd is met de natuur- en cultuurwaarden van het gebied.

De Jufferswaard is eigendom van Staatsbosbeheer dat het onderhoud doet. Het gebied is het hele jaar toegankelijk op paden. De paden zijn vaak drassig en worden de laatste jaren steeds slechter. De vrijwilligersorganisatie Pilogroep Jufferswaard Renkum-Heelsum vindt dat Staatsbosbeheer als eigenaar van het gebied terughoudend is met onderhoud.

Onduidelijk is hoe intensief het gebied gebruikt wordt, door wie en waarvoor. De afgenomen toegankelijkheid is voor sommige partijen niet acceptabel, voor andere partijen is toegankelijkheid voldoende en past bij het gebied.

Onderzoek

In dit onderzoek gaan Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat zijn de wensen van eigenaars, beheerders, bewoners en bezoekers met betrekking tot recreatie, onderhoud, natuur en cultuurhistorie?
  • Hoeveel bezoekers zijn er in de Jufferswaard, wanneer, waar en waarvoor?
  • Wat is de potentie van de Jufferswaard voor natuur en cultuur? Hoe kunnen we via inrichting en beheer de natuur- en cultuurwaarden van het gebied verbeteren?
  • Wat is de invloed van recreatie op huidige en potentiele natuur- en cultuurwaarden
  • Hoe kunnen we de balans tussen natuur, cultuur en recreatie brengen in het gebied?
  • Wat betekent dit voor het verdienmodel in het gebied? Zijn er nieuwe verdienmodellen te bedenken?
  • Wat kunnen we leren van de situatie in de Jufferswaard voor andere soortgelijke natuurgebieden in Nederland?

Met veldbezoek, literatuur en via interviews met experts worden de natuur- en cultuurwaarden onderzocht, hun kwetsbaarheden en de kansen. De interviews met stakeholders worden gehouden om meer inzicht te krijgen in de natuur- en cultuurwaarden en de mogelijkheden te achterhalen om de toegankelijkheid te verbeteren.
Om de omvang van het bezoek jaarrond daadwerkelijk te meten zal gebruik worden gemaakt van de nieuwe (Long Range Wide Area Network) (LoRaWAN) -techniek met PIR-sensoren. Ook zal er een enquête onder bewoners en bezoekers worden uitgevoerd met vragen als waarom ze wandelen, waar ze wandelen en waar niet en de redenen daarvoor, hun wensen ten aanzien van toegankelijkheid, type natuur voor dit gebied en cultuurhistorie.

In scenario’s wordt beschreven hoe het huidige recreatieve gebruik verbeterd kan worden, zonder te botsen met de natuur- en cultuurwaarden van het gebied.