Project

De toekomst van de Voedselbank Rotterdam

De Voedselbank Rotterdam heeft een regionale functie in het verzamelen en uitdelen van ‘overgebleven’ voedsel en schenkingen. De hoeveelheid en de samenstelling van de voedselpakketten maakt dat de uitgifte op meerdere dagen plaatsvindt. Aan de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR) is gevraagd om onderzoek te doen naar de efficiëntie van de werving en distributie van producten, de tevredenheid van de gebruikers is en eventuele andere mogelijkheden om de doelgroep te voorzien van voedingsmiddelen.

In 2018 werden in Nederland door de inzet van 11.700 vrijwilligers wekelijks 140.000 voedselpakketten uitgedeeld vanuit 166 lokale voedselbanken. De voedselbanken zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

De Voedselbank Rotterdam is één van de acht regionale distributiecentra in Nederland, bestaat vanaf 2002 en draait volledig op vrijwilligers, waartoe ook enkele afnemers (cliënten) behoren. Ze stellen wekelijks 2000 pakketten samen. Vanwege de aanvoer van verse producten (vlees en gesneden groente) is uitgifte van de voedselpakketten op één dag niet meer uitvoerbaar. Naast het verzorgen van de pakketten in Rotterdam zorgt deze voedselbank ook voor het bevoorraden van de voedselbanken in de regio.

Verschillende deelonderzoeken

Insteek van de Voedselbank Rotterdam is om de onderzoeksresultaten in te zetten om de organisatie van de werving en de distributie van producten zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken (bijvoorbeeld energiezuinig door zo min mogelijk verkeersbewegingen).

Daarnaast wilde men meer inzicht krijgen in de cliënttevredenheid en in eventuele andere mogelijkheden om de doelgroep van voedingsmiddelen te voorzien.

Doel van het onderzoek is steeds geweest om bij te dragen aan weloverwogen keuzes voor de toekomst. In 2018 zijn door de Wetenschapswinkel van WUR verschillende deelonderzoeken uitgevoerd waarbij zowel de Nederlandse vereniging voor Voedselbanken en, meer specifiek, de Voedselbank Rotterdam in kaart zijn gebracht.

Ten behoeve van deze onderzoeken zijn interviews afgenomen, zijn er observaties geweest en waren er focusgroepen met vrijwilligers die werken voor de voedselbank. Daarnaast zijn sociale hulpverleners geïnterviewd die te maken hebben met cliënten van de voedselbank.
De resultaten van de verschillende onderzoeken en projecten zijn in een onderzoeksverslag samengevat.

Aanbevelingen

Deze resultaten hebben geleid tot verschillende aanbevelingen die het voortbestaan van Voedselbank Rotterdam ten goede komen en tevens kunnen leiden tot een toename in kwaliteit zowel richting cliënt als ook voor de interne processen.

De samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken maakt het mogelijk dat de resultaten beschikbaar komen voor alle Voedselbanken.