De toekomst van de Voedselbank Rotterdam

Project

De toekomst van de Voedselbank Rotterdam

De Voedselbank Rotterdam heeft een regionale functie in het verzamelen en uitdelen van “overgebleven” voedsel en schenkingen. De hoeveelheid en de samenstelling van de voedselpakketten maakt dat de uitgifte op meerdere dagen plaatsvindt. Ze vroeg aan de Wetenschapswinkel om te onderzoeken hoe de werving en distributie van producten zo efficiënt mogelijk kan, hoe groot de tevredenheid van de gebruikers is en welke andere mogelijkheden om de doelgroep te voorzien van voedingsmiddelen.

De Voedselbank Rotterdam is één van de acht regionale distributiecentra in Nederland en bestaat vanaf 2002 en draait volledig op vrijwilligers, waartoe ook enkele afnemers (cliënten) behoren. Op dit moment stellen ze wekelijks 2000 pakketten samen en langzamerhand is dit, vanwege de aanvoer van verse producten (vlees en gesneden groente) niet meer uitvoerbaar op één dag waardoor er momenteel op meer dagen uitgifte van voedselpakketten is. Naast het verzorgen van de pakketten in Rotterdam zorgt deze voedselbank voor het bevoorraden van de voedselbanken in de regio.

In 2016 werden in Nederland door de inzet van 11.000 vrijwilligers wekelijks 38.500 voedselpakketten vanuit 166 lokale voedselbanken uitgedeeld en waren ongeveer 135.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. De voedselbanken zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Onderzoek en resultaten

De Voedselbank Rotterdam wil de onderzoeksresultaten inzetten om de organisatie van de werving en de distributie van producten zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken (bijvoorbeeld energiezuinig door zo min mogelijk verkeersbewegingen).
Daarnaast wil men door onderzoek meer inzicht krijgen in de cliënttevredenheid en in eventuele andere mogelijkheden om de doelgroep van voedingsmiddelen te voorzien.

Doel van het onderzoek is bij te dragen aan weloverwogen keuzes voor de toekomst. De samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken maakt het mogelijk  dat de resultaten beschikbaar komen voor alle Voedselbanken.

Gedurende het onderzoek heeft Maaike Kool voor haar Master Management, Economics, and Consumer Studies, een thesis geschreven: ‘The food bank distribution centre in Rotterdam redesigned; a redesign of the storage assignment policy.’ In deze thesis is via modellering van het distributiecentrum aangetoond dat een opslagsysteem gebaseerd op zowel ‘uiterste houdbaarheidsdatum’ als ‘vervoerstijd’ het meest efficiënt is. Twee multidisciplinair samengestelde groepen studenten hebben voor hun Academic Consultancy Training (ACT) de Voedselbank in Rotterdam onder de loep genomen. Dit resulteerde in de twee adviesrapporten:

  1. Food Bank Rotterdam improved: alternative systems and additional activities (zie downloads)
  2. A future for the Voedselbank Rotterdam: new perspectives on volunteer and financial Management (zie downloads)

Vervolg van het onderzoek

Omdat de Vereniging van Voedselbanken regelmatig vragen krijgt over de impact van hun werk start er in september 2018 een vervolgonderzoek. Een ACT-groep stelt de vraag centraal hoe deze impact gemeten kan worden. Daarbij wordt in de volle breedte gekeken: impact op voedselverspilling, CO2 uitstoot maar ook impact op gezondheid en welbevinden van cliënten.