Project

De transformatie van het Transformatorplein

De bewoners van het Transformatorplein willen het plein vergroenen en biodiverser maken, waardoor hittestress wordt tegengegaan en de omgeving klimaatbestendiger wordt.

Het burgerinitiatief "Groen Transformatorplein Arnhem" (GTA) benaderde de Wageningen Universiteit met de vraag om van het Transformatorplein een stedelijke groene ruimte te maken. Op het moment van onderzoek is het Transformatorplein een kaal plein met veel bestrating en weinig vegetatie.

Een groene oase

Het initiatief wil dat het plein wordt getransformeerd tot een groene oase die verlichting biedt voor (onder andere) stedelijke omgevingsfactoren als warmte en geluidsoverlast en die de voorziening van ecosysteemdiensten vergroot.

De oplossingen moeten gemakkelijk door de bewoners van het plein en door de gemeente Arnhem opgepakt kunnen worden. Eveneens kan de gemeente Arnhem dit onderzoek gebruiken om klimaatadaptie in andere wijken vorm te geven. 

De aanpak

Het projectteam heeft verschillende vergroeningsmaatregelen, de impact op ecosysteemdiensten en de bijbehorende complexiteit onderzocht om de ‘groene oase’ te faciliteren. De maatregelen zijn uitgewerkt in 4 scenario’s. Ideeën en suggesties van het initiatief en andere belanghebbenden zijn meegenomen in het proces.

De opdrachtgevers hebben een brochure met de belangrijkste maatregelen ontvangen. Een projectposter, om voor het raam te hangen, heeft een QR-code waarmee de brochure is te downloaden. Verder heeft het project een PowerPoint-presentie met de vergroeningsopties opgeleverd om aan de gemeente en de investeerders te presenteren. De werkwijze, afwegingen en aanbevelingen van de maatregelen zijn beschreven in een verdiepend Engelstalig rapport. 

Inzichten

Makkelijk uitvoerbare maatregelen die voor alle bedachte scenario’s voor het transformatorplein golden zijn:

  • het creëren van groene daken en gevels en ‘vrijstaande’ groene muren;
  • het aanleggen van een bloemenweide en mini vijvers;
  • het planten van struiken;
  • het ophangen van insectenhotels en vogelhuisjes;
  • het plaatsen van regentonnen.

Andere maatregelen, zoals een groene carport, het plaatsen van bomen en een doorlaatbare oppervlakte en regentuin, werden als goede maatregelen gezien om een ‘groene oase’ te creëren.