Project

De voedselomgeving in midden-en kleinbedrijven

Gezond en duurzaam eten is een belangrijk onderwerp. Veel mensen willen gezondere en duurzamere keuzes maken, maar worden verleid door een voedselaanbod dat hen hierin niet motiveert. De omgeving waarin we leven heeft invloed op wat we eten. Dit wordt ook wel de voedselomgeving genoemd, bijvoorbeeld het aanbod van eten en drinken in onze leefomgeving. Werkende volwassenen consumeren ongeveer een derde van hun dagelijkse calorie-inname op de werkplek, waardoor de werkplek cruciaal is voor het creëren van een voedselomgeving die gezonde en duurzame voedselkeuzes stimuleert.

Interventies gericht op voedselomgevingen in bedrijfskantines van grootschalige bedrijven zijn veelbelovend gebleken, maar er is minder bekend over de voedselomgeving van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Hoewel het MKB in totaal 99% van alle bedrijven in Nederland omvat. Het hoofddoel van het onderzoek is dan ook "het ontwikkelen en evalueren van langdurige interventies bij MKB’s die gezonde en duurzame voedselkeuzes voor de werknemers stimuleren".

Om dit doel te bereiken, zullen eerst de verschillende voedselomgeving binnen het MKB in kaart gebracht worden aan de hand van interviews en vragenlijsten. Vervolgens zullen gezonde en duurzame voedselomgevingen worden gecreëerd met behulp van co-creatie, een participatieve onderzoeksmethode, binnen 25 MKB-bedrijven in de Foodvalley regio. De interventies in deze 25 MKB’s zullen samen met de relevante belanghebbenden (werkgevers, werknemers, experts, enz.) worden ontwikkeld. Deze co-creatie met belanghebbenden heeft als doel het beperkte succes van interventies voor gezondheidsbevordering, die vaak zijn ontworpen met behulp van een top-down benadering, te overwinnen. Daarnaast wordt de effectiviteit en implementatie van deze co-creatie interventies geëvalueerd.

Het project maakt deel uit van de “Regio Deal Foodvalley”, deel 2: “Gezonde voeding van prille start tot oude dag”.