Project

Decentral Biorefinery

Vooralsnog ontbreekt het bij diverse marktactoren aan kennis en beschikbare technologie om biomassa op een duurzame wijze kleinschalig te raffineren. Ook ontbreekt samenwerking tussen verschillende stakeholders zowel binnen één keten als tussen stakeholders werkzaam in verschillende marktsectoren.

Doelstellingen project

Opzetten van een PPS-programma rond Kleinschalige Bioraffinage.

Resultaten

Wat is er gerealiseerd:

  • Nationaal pps-programma (2013-2016) Kleinschalige Bioraffinage.
    Samenwerking 20-25 NL industriƫle/MKB stakeholders, DLO en TNO; indiener programma namens industrie: Bodec.
  • Coordintatie/uitvoering namens DLO: PSG/FBR i.s.m. ASG en WU (ATV).
  • Huidige status: finalisering werkplan 2013 e.v. en contractondertekening te realiseren voor 010413.
  • Inhoudelijk betreft het de ontwikkeling van biomassawaardeketens gebaseerd op kleinschalige raffinagetechnologie voor de valorisatie van groen blad stromen, mais, suikerbiet, natte procesresiduen m.b.v. microalgenteelt en berm-/natuurgras/riet; tevens wordt aandacht besteed aan de waardeketen-overschrijdende aspecten als: mobiele pyrolyse, biogasproductie, onderbouwing succesfactoren kleinschalige bioraffinage en screening van grondstoffen en producten.