Project

Deelname TA Coast

Analytische metingen inclusief de daar bijbehorende dataverwerking spelen een sleutelrol in de activiteiten van RIKILT op het gebied van (dier)voeding en voedselveiligheid waaronder detectie van residuen en contaminanten, analyse van microdeeltjes en nanodeeltjes, chemische profilering, authenticiteit, de ontwikkeling van bioassays en sensoren, en toxicologisch onderzoek.

Werkwijze

In algemene zin worden meer fundamentele ontwikkelingen in de eerste helft van de looptijd binnen universiteiten door AIOs/post-docs uitgevoerd. De activiteiten van RIKILT bestaan uit kennisoverdracht met betrekking tot (toekomstige) applicaties van technologie die binnen TA-COAST ontwikkeld wordt. In de tweede helft wordt gewerkt aan valorisatie/toepassingen onder meer via secondments binnen RIKILT.

Beoogde resultaten

Nieuwe technologieën op het gebied van scheidingsmethoden en detectie die door RIKILT als early adaptor kunnen worden toegepast in metingen ten behoeve van voedselveiligheid/kwaliteit