Project

Detectie en typering van nieuwe virussen

Het project Microarray nieuwe virussen (Virustrack2) richt zich op de implementatie van brede diagnostiek voor het aantonen van nieuwe bedreigende virusziekten. In monsters die bij het CVI worden aangeboden voor onderzoek op aangifteplichtige dierziekten wordt vaak geen verwekker gevonden, terwijl er wel sprake is van een ernstige dierziekte.

Door dit soort monsters met behulp van moderne moleculaire technieken te screenen op meer dan 1200 verschillende virussoorten kunnen nieuwe bedreigende virussen in een vroeg stadium geïdentificeerd worden.

Doelstelling project

Vroegtijdig aantonen en karakteriseren van nieuwe bedreigende virusziekten. Voor dit doel opstellen van procedures en implementeren en optimaliseren van tests. Van brede moleculaire screeningmethoden tot zeer en gerichte virus DNA analyses.   

Plan van aanpak

Het project richt zich in eerste instantie op de implementatie van een screeningsmethode van ernstig zieke dieren met behulp van microarray. Dit is een snelle methode waarbij op moleculair niveau wordt gekeken of er in een monster DNA (RNA) aanwezig is van ziekteverwekkende virussen. Gevonden ‘hits’ worden verder onderzocht met behulp van gevoeliger en meer gerichte methoden zoals r(RT)-PCR. Vervolgens wordt het betreffende virus verder getypeerd om vast te stellen welke ziektebeelden het kan veroorzaken. Om dit alles te kunnen bewerkstellen moeten nauwkeurige procedures opgesteld worden en testsystemen verder geoptimaliseerd worden.

Resultaten

Binnen dit project zijn diverse nieuwe virus varianten gevonden en/of getypeerd die de veroorzakers zijn van ernstige dierziekten of zoonosen. Voorbeelden zijn influenzavirussen en Calicivirussen bij varkens en Picornavirussen bij runderen. Een belangrijk zoönotisch virus dat binnen dit project werd gevonden was hepatitis E virus genotype 4 bij varkens. In 2011 heeft dit project een belangrijke bijdrage geleverd aan de typering van Schmallenberg virus dat toen voor het eerst werd gevonden in runderen en schapen in Europa.