Project

Diagnostiek opkomende ziekten

Dit project heeft betrekking op ontwikkeling, validatie en implementatie van diagnostische testen voor exotische, virale, zoönotische ziekten.

Doelstelling en plan van aanpak

Ontwikkeling, validatie en implementatie van diagnostische testen voor virale dierziekten die een toenemende dreiging vormen voor de Nederlandse dierhouderij en volksgezondheid, zoals West Nijl koorts (WNF), Rift Valley koorts (RVF), equine encephalitis (EEE, WEE, VEE) en Crimean Congo haemorrhagische koorts (CCHF).
Bestaande/gepubliceerde diagnostische testen worden opgezet, getoetst, gevalideerd en geïmplementeerd. Indien geen testen beschikbaar zijn bij derden, zullen deze ontwikkeld worden. Materialen en kennis van opkomende dierziekten zullen in huis gehaald worden via bestaande en aan te leggen contacten in binnen- en buitenland.

Resultaten

  • RVFV: volledige ontwikkeling, validatie en implementatie van een PCR-test voor het aantonen van RVFV, die voldoet aan de ISO9001 kwaliteitsnormen.
  • RVFV: volledige validatie en implementatie van een commerciële ELISA voor het aantonen van antilichamen tegen RVFV in herkauwers, die voldoet aan de ISO9001 kwaliteitsnormen.
  • WNV: volledige ontwikkeling, validatie en implementatie van een PCR-test voor het aantonen van WNV lineage I en II, die voldoet aan de ISO9001 kwaliteitsnormen.
  • WNV: volledige validatie en implementatie van een commerciële IgG ELISA voor het aantonen van antilichamen tegen WNV in paarden, die voldoet aan de ISO9001 kwaliteitsnormen. Opmerking: specificiteit is niet hoog omdat xEEV antilichamen kruisreactie kunnen geven.
  • WNV: volledige validatie en implementatie van een commerciële IgM ELISA voor het aantonen van antilichamen tegen WNV in paarden (recente WNV-infectie), die voldoet aan de ISO9001 kwaliteitsnormen.
Het project is beëindigd per 31-12-2012; de diagnostische testen voor RVFV en WNV zijn geïmplementeerd. De uitvoering en het op peil houden van deze diagnostiek worden voortgezet binnen het WOT-01 project “Virale Zoönosen en Vector-gebonden Ziekten” .