Project

Diergericht meten en monitoren

Het betrouwbaar vaststellen van het welzijn van dieren op basis van kenmerken die aan dieren kunnen worden gemeten.

Het betrouwbaar vaststellen van het welzijn van dieren op basis van  kenmerken die aan dieren kunnen worden gemeten. Dit biedt de beste garantie voor:

  • kwaliteitsverbetering
  • publieke verantwoording  
  • onderbouwing van claims op het terrein van dierenwelzijn

Het biedt ondernemers de ruimte om de gestelde dierenwelzijnsdoelen te realiseren binnen de beschikbare competenties, managementkwaliteiten en bedrijfsomstandigheden.

Werkwijze

Binnen dit cluster van activiteiten wordt praktijkonderzoek uitgevoerd naar:

  • de ernst, aantallen (prevalentie) en variatie van voetzoolbeschadigingen  bij vleeskuikens in Nederland. Effecten van bijvoorbeeld slachterij, voerfabrikant, broederij, type kuiken en seizoen worden hierbij in kaart gebracht. Om het percentage voetzoollaesies terug te dringen wordt onderzocht wat geschikte managementmaatregelen en kritische succesfactoren zijn.
  • In de melkveehouderij is sprake van voortgaande schaalvergroting en interesse in robuustere dieren. Daarnaast is er behoefte om het welzijn en de gezondheid van melkkoeien in de praktijk te volgen en vast te leggen. Er worden methoden ontwikkeld om relevante gezondheids- en gedragskenmerken bij grote aantallen koeien automatisch te registreren. Daardoor kan de genetische basis van gezondheid en welzijn van melkkoeien in kaart worden gebracht . Daarnaast kan  de rundveefokkerij met de opgedane kennis maatregelen nemen waarmee het  welzijn van de dieren geoptimaliseerd kan worden. Bovenal kan diergerichte welzijnsmonitoring volgens de Welfare Quality benadering worden uitgevoerd.