Project

Diet gut interactions: food format

Groenten en fruit staan algemeen bekend om hun gezonde inhoudsstoffen, in het bijzonder de secondaire metabolieten zoals vitaminen, carotenoïden, flavonoiden en glucosinolaten.

Doelstelling

Industriële processing van bijvoorbeeld groenten tot gezonde soep omvat een aantal stappen zoals verhitting, blending en soms filtratie. De effecten van dergelijke industriële processtappen op de metabolietsamenstelling en de bio-beschikbaarheid van deze secondaire plantenstoffen in het uiteindelijke product, ten opzichte van de oorspronkelijke agro-grondstoffen, zijn echter nauwelijks bekend. Doel van dit project is het optimaliseren van industriële behandelingsmethoden van plantengrondstoffen, om de opbrengst en opneembaarheid van gezonde secondaire metabolieten uit voedselproducten te verbeteren.

Werkwijze

Een accurate massa LCMS methode is ontwikkeld om grootschalig metabolietprofielen van plasmamonsters te kunnen meten en vergelijken, en specifieke componenten te kunnen kwantificeren met behulp van (door WU-Biochemie) uit urine opgezuiverde componenten. Plasmamonsters uit een grote zwarte thee interventiestudie bij 11 vrijwilligers zijn gebruikt bij de uiteindelijke metingen.

Resultaten

Een grote serie aan intacte thee-componenten (waaronder flavonoiden) en door darmflora geproduceerde fenolische stoffen (waaronder valerolactonen en fenolzuren), konden worden gedetecteerd in de plasmamonsters na inname van zwarte thee in de vorm waarin ze ook in het lichaam aanwezig zijn en circuleren, dat wil zeggen als sulfaten en glucuronides als gevolg van in vivo activiteit van fase-2 enzymen. Er zijn duidelijke verschillen gevonden in tijdsprofielen tussen verschillende stoffen, overeenkomstig directe opname of vertraging door microbiële omzettingen. Door middel van gekwantificeerde standaarden, opgezuiverd uit urine met LC-SPE en geïdentificeerd met NMR, kon van een aantal circulerende stoffen hun exacte concentratie in plasma worden bepaald.

Publicaties