Project

Diëtetiek en de dimensies van voeding

Welkom op de informatiepagina over het onderzoek naar voedingszorg bij thuiswonende ouderen.

Dit onderzoek gaat over de verschillende dimensies van voeding. Oudere mensen hebben een schat aan ervaring als het gaat om voeding. Ze kunnen verhalen vertellen over wat ze vroeger lekker vonden en wat nu lekker is, over het bereiden van eten, over eetgewoontes, over de herkomst van eten, over gezonde en ongezonde voeding, over de prijs van brood vroeger en nu, over tafelmanieren, over wat anderen vonden dat je wel of niet moet eten, enz. Al die dingen worden in dit onderzoek dimensies van voeding genoemd.

Als ouderen minder goed gevoed zijn is soms voedingszorg nodig. Die zorg kan gegeven worden door bijvoorbeeld een diëtist of een huisarts, wijkverpleegkundige of mantelzorger. Elk van deze zorgverleners heeft een eigen perspectief op voedingszorg.

Omdat voeding zoveel dimensies heeft, en omdat die dimensies vaak lastig uit elkaar te houden zijn, kan voedingszorg ingewikkeld zijn. Dit onderzoek gaat over de vraag welke dimensies van voeding in de alledaagse praktijk van voedingszorg naar voren komen, waarom dat zo is en wat oudere mensen daarvan vinden. Ook gaat het om de vraag of de diëtist een ander perspectief heeft op dimensies van voeding dan andere zorgprofessionals die ouderen helpen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit onderzoek bijdraagt aan het verder verbeteren van de voedingszorg voor ouderen die minder goed gevoed zijn.