Project

Digitale methoden voor visualisatie nano risico


Binnen het FES programma HTS&M wordt onder het thema Human Health Risk gewerkt aan een database en assessment tools voor meta-analyse en extrapolatie van onderzoeksresultaten over safety assessment van MNPs (manufactured nanoparticles). NanoRiskTools ontwikkelt in dat kader een assessment tool voor risk assessment en de onderliggende kennisbank.


Publicaties