Project

Digitale methoden voor visualisatie van risico’s nano particles

NBinnen het FES programma HTS&M wordt onder het thema Human Health Risk gewerkt aan een database en assessment tools voor meta-analyse en extrapolatie van onderzoeksresultaten over safety assessment van MNPs (manufactured nanoparticles). NanoRiskTools ontwikkelt in dat kader een assessment tool voor risk assessment en de onderliggende kennisbank.

Doelstelling

Het project vergroot het inzicht in de maatschappelijke effecten van nanotechnologie. Verworven inzichten uit het FES onderzoeksprogramma HTS&M worden gestructureerd vastgelegd en kennis over de invloed van nanodeeltjes op gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt via een impact assessment tool.
Het project stelt zo bijvoorbeeld kennis ter beschikking voor beleid en ontwikkelaars van producten. Daarmee kunnen beleid en productiestrategieën ontwikkeld worden die gericht zijn op veiligere nanodeeltjes met minder gezondheidsrisico.

Plan van aanpak

Het project bepaalt de vereisten voor risk assessment tools en een onderliggende kennisbank. Vervolgens wordt een risk assessment database gemaakt in de vorm van een ontologie. Op basis van deze database en kennisregels voor risk assessment wordt een risk assessment tool gemaakt. Mogelijkheden om de risico’s vast te stellen en de risico’s van nanodeeltjes te visualiseren worden onderzocht.

Resultaten (beoogd)

  • Inventarisatie bestaande methodes voor risk assessment
  • Ontwerp van een ontologie voor risk assessment voor nanodeeltjes
  • Wetenschappelijk artikel

Het project levert en implementeert als eindproduct een risk assessment tool voor nanodeeltjes inclusief visualistatie. 

Publicaties