Project

Doorberekenen externe (milieu)kosten

Het doel van dit project is het selecteren en – samen met het bedrijfsleven- uitwerken van drie tot vijf veelbelovende cases gericht op het doorberekenen van externe (milieu)kosten in Europees perspectief.

Doelstelling

Dit omdat de overheid bedrijven wil helpen met het aanhaken aan het topsectorenbeleid en het versnellen van de eiwitagenda. In dit project komen met name internationaal opererende bedrijven in de Nederlandse voedingsindustrie aan bod.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project is een rapport met uitwerkingen van de drie tot vijf veelbelovende cases  waarin staat hoe externe (milieu)kosten doorberekend kunnen worden. Ook zal er een  ‘ronde tafel’ bijeenkomst zijn met het bedrijfsleven.

Werkwijze

Bij de selectie van de cases wordt  gelet op de potentie van bedrijven om bij te kunnen dragen aan een versnelling van de eiwitagenda. Ook hebben de cases bij voorkeur substantiële externe kosten en de internationale context wordt ook meegewogen. De drie tot vijf cases worden uitgewerkt in een Multi-stakeholder perspectief. Ketenactoren zijn primaire producenten, verwerkende industrie en Retail. Deze kunnen op hun beurt weer koploper, middenmoter of achterblijver zijn en kunnen wel of geen freerider zijn en wel of geen gebruik maken van informatie asymmetrie. Maatschappelijke organisaties op het gebied van verschillende duurzaamheidsaspecten worden ook onderscheiden.

Publicaties