Project

Drinkwaterkwaliteit voor vleeskuikens

Een goede kwaliteit van het drinkwater via het waterleidingnet of bron is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is een goede kwaliteit drinkwater ter hoogte van de nippel. Niet alleen voor het behalen van optimale bedrijfsresultaten, maar ook voor het bewaken van de dier- en humane gezondheid. Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben een brochure gemaakt met aandachtspunten en tips voor goed en gezond drinkwater voor vleeskuikens. Dit onderzoek werd gesubsidieerd door het Productschap Pluimvee en Eieren, sector vleeskuikens.

Vleeskuikenhouders hebben over het algemeen veel vertrouwen in het drinkwater dat ze aan hun kuikens voorschotelen. Helemaal wanneer dit afkomstig is van het waterleidingbedrijf. Toch blijkt dit vertrouwen vaak niet terecht. Van alle in 2013 door Gezondheidsdienst voor Dieren onderzochte watermonsters uit de drinknippel bleek dat bijna 8 procent ongeschikt en bijna 20 procent minder geschikt waren als drinkwater voor pluimvee! De kwaliteit van het drinkwater wordt vooral beïnvloed door de mogelijke aanwezigheid van biofilm, een slijmerig laagje aan de binnenzijde van de drinkleiding.