varkenssnuit

Project

Drivers Maatschappelijke Acceptatie

Advies dat de sector aanspoort gerichte interventies uit te zetten.

Doelstellingen project

Inzicht krijgen in welke sociale mechanismen een rol spelen in de huidige publieke (non)waardering van de varkenssector/varkenshouderij in Brabant en advies geven m.b.t. mogelijke interventies.

Resultaten

Rapport wordt in 2013 opgeleverd

Publicaties