Project

Duurzaam voer en gras voor melkproductie in Vietnam

Onderzoeken van de beste mogelijkheden en vereisten voor een duurzame voer- en grasproductie in de melkproductiesystemen in Vietnam.