Project

Duurzaamheid door de keten heen

Het articuleren en borgen van de innovatie- en onderzoeksagenda van het bedrijfsleven ten behoeve van verduurzaming in effectieve ketenconcepten en businessmodellen.

Doelstelling project

Bijdrage aan verduurzaming in de keten dmv ontwikkelen en introduceren procesaanpak voor innovatie tbv duurzame businessmodellen en kennisdoorstroming.

Resultaten

Publicaties