Project

Duurzame energietransitie

Nederland heeft de beleidsdoelstelling gesteld, om tegen 2020 14% duurzame energie te gebruiken en tegen 2050 zelfs 100% duurzame energie. Nu is het aandeel hernieuwbare energiebronnen nog slechts 5%. Ondernemers in de ruimte (boeren) gaan een grote rol spelen in de energietransitie naar 2050.

Middels gesprekken met ondernemers en andere stakeholders in het landelijk gebied wordt verkend welke rol ondernemers in de groene ruimte kunnen spelen in deze energietranistie. Welke kansen biedt dit? En waar liggen de knelpunten? De transitie vraagt om verdere facilitering van initiatieven op lokaal en op gebiedsniveau.

Publications