Duurzame energietransitie

Project

Duurzame energietransitie

Nederland heeft de beleidsdoelstelling gesteld, om tegen 2020 14% duurzame energie te gebruiken en tegen 2050 zelfs 100% duurzame energie. Nu is het aandeel hernieuwbare energiebronnen nog slechts 5%. Ondernemers in de ruimte (boeren) gaan een grote rol spelen in de energietransitie naar 2050.