Project

Duurzame mariene productie

Mariene aquacultuur is marginaal vergeleken met zoetwater aquacultuur. Nieuwe vormen van productie zijn nodig om aan de stijgende vraag tegemoet te komen. Ook Nederland moet de komende jaren keuzes maken over de vormgeving van de productie uit het mariene milieu.

Doelstelling

Daarvoor is inzicht nodig in het economisch en ecologisch perspectief van de mariene productie. Dit betekent invullen van kennislacunes op dit gebied en vergroten van technische kennis van productiemogelijkheden.

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van kennis en inzicht om strategische keuzes te kunnen maken voor het behalen van duurzame mariene productie.

Plan van aanpak

2011: Uitwerking visie over vormgeving mariene productie:
  • literatuuronderzoek
  • verzamelde data
  • modelleringen
  • stakeholder interviews
  • workshops

Resultaten

In 2012 is het concept Dutch Water Mining uitgewerkt. Dit betreft een nieuwe aquatische productieketen, het basisidee betreft de biologische productie en oogst van waterplanten en schelpdieren. Met de productie wordt fosfaat vastgelegd en met de oogst ervan wordt deze grondstof uit het water gehaald. De combinatie kweek van schelpdieren en planten is voor Nederland nieuw en maatschappelijk duurzaam. De geoogste planten en dierlijke biomassa kan ingezet worden in de fosfaat kringloop en kan dienen als grondstof voor de biobased economie en energiesector. Tevens is Dutch water mining bij uitstek geschikt om lokale (case Binnenschelde en Volkerak-Zoommeer) eutrofieringsproblemen te helpen reduceren.

Een PhD traject rond het toepassen van Life Cycle Assessment (LCA) in combinatie met fokkerij en productiesystemen is opgestart. Vanaf 2013 worden de eerste wetenschappelijke publicaties verwacht.

Het resultaat van dit project is kennis en inzicht in de potentie van mariene productie, in een green paper over duurzame mariene productie, waarin de strategische keuzes met de daaraan gekoppelde ontwikkelingsmogelijkheden beschreven zijn. Deze paper is de basis voor de toekomstige uitbreiding van mariene productie in Nederland.