Project

Duurzame voedselsystemen voor een gezonde bevolking

De mondiale ziektelast van niet-overdraagbare ziekten (Non Communicable Diseases/NCDs, zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, maligne aandoeningen), infectieziekten (zoals malaria en mazelen) en de ‘dubbele ziektelast’ in zowel westerse als lageloonlanden vragen op een verhoogde consumptie van nutriëntrijk plantaardig voedsel ten opzichte van dierlijke voedingsproducten. Gezien de huidige klimaatproblematiek zou dit hand in hand moeten gaan met een reductie van het milieueffect van de productie, verwerking en distributie van dierlijk en plantaardig voedsel (bijv. CO2-uitstoot, landgebruik). Het doel van dit programma is de oprichting van een multidisciplinair knooppunt voor onderzoek naar de duurzaamheid van plant- en diergebaseerde voedselsystemen in samenhang met een gezond voedingspatroon en milieuresultaten in diverse mondiale contexten (westerse en lageloonlanden).

Voedsel en gezondheid zijn van het grootste belang voor de wereldbevolking en essentieel voor ons menselijk voortbestaan. Toch is het onderzoek naar de relatie tussen voedselsystemen, duurzaamheid en voedingsgerelateerde volksgezondheid gefragmenteerd en zonder gemeenschappelijke basis. De groeiende ziektelast en belasting van het milieu vragen om het doorbreken van de grenzen die momenteel het onderzoek binnen wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke belangengroepen belemmeren. Een gemeenschappelijk vocabulaire en het delen van informatie zijn nodig om synergieën te ontwaren en oplossingen te creëren om tot duurzame voedselsystemen voor een gezonde bevolking te komen.

Doelstellingen

Dit project heeft tot doel een platform te creëren voor het delen van expertise en gegevens die innovatief onderzoek mogelijk maken en die de mogelijkheden scheppen om het voedingspatroon van mensen gezonder en voedselsystemen duurzamer te maken. In 2016 zal via workshops en een masterclass wetenschappelijke expertise worden gemobiliseerd binnen voedsel-, maatschappelijk, plant- en dierwetenschapsgroepen bij Wageningen University & Research. Er zal een evaluatie plaatsvinden van indicatoren voor een gezonde voeding, de voedingswaarde van producten, determinanten van voedingspatronen en de duurzaamheid van voedsel- en productsystemen. Dit helpt bij het vaststellen van relevante gegevensbronnen en het ontwerpen van het dataplatform. In 2017-2019 zal het platform worden uitgebreid met case studies en externe gegevensbronnen. Het project zal synergie creëren met DISH-RI, een opkomende Europese onderzoeksinfrastructuur op het gebied van gezondheid en voeding.

Uiteindelijk zal het project een bijdrage leveren aan hoogwaardig interdisciplinair onderzoek voor meerdere stakeholders, interne en externe informatie-uitwisseling, gemeenschapsvorming door onderwijs en training en evidence-based perspectieven over gezonde en duurzame voedselsystemen/-keuzes die relevant zijn voor beleidsmakers, agrifoodbedrijven en consumenten.