Project

EU-KBBPPS

Om de groei van biobased producten te stimuleren, en een grotere vraag te creëren is het belangrijk dat er normen en een certificeringssysteem worden ontwikkeld. De Europese Commissie heeft dan ook CEN, CENELEC en ETSI (de Europese normalisatie instellingen) gevraagd om een dergelijk programma uit te werken. Het project EU-KBBPPS omvat het onderzoek naar diverse testmethodes, knelpuntenidentificatie en kijkt naar mogelijkheden tot verbetering.

Aandachtsgebieden voor de ontwikkeling van Europese normen

Normalisatie, certificering en labelling zijn essentieel voor de acceptatie en promotie van biobased producten. Deze geven helderheid en een toegevoegde waarde aan producten, en kunnen zo de geloofwaardigheid staven.

Het project heeft als doel om onderzoek te doen ter ondersteuning van het opzetten/aanpassen van Europese normen voor biobased producten. Hiervoor wordt gekeken naar de volgende aspecten:

  • Methodes voor het bepalen van biobased koolstofgehalte;
  • Aanvullende testmethodes voor het bepalen van biomassagehaltes die niet puur afhankelijk zijn van 14C-analyses;
  • Testmethodes voor het meten van biologische afbreekbaarheid en eco-toxiciteit;
  • Het identificeren van knelpunten omtrent functionaliteit van biobased producten en deze oplossen;
  • Onderzoeken van mogelijkheden tot verbetering van de voorbehandeling, fractionering en thermische behandeling van monsters ten behoeve van bovengenoemde testmethoden;

Heldere normen voor betere communicatie

Duidelijkheid over biobased producten is het belangrijkste wat dit project heeft opgeleverd. Door gelijke terminologie en het streven naar duidelijke en gelijke normen wordt de communicatie tussen verschillende stakeholders bevorderd. Regie in de wirwar van certificaten en logo’s zorgt voor een heldere discussie over duurzaamheid in relatie tot biobased content. Ook is het inmiddels gelukt om een betrouwbare testmethode te ontwikkelen voor het bepalen van het biogeen koolstofgehalte. Kortom, het project heeft bijgedragen aan heldere normen die de transitie naar een biobased economie ondersteunen.

Het vervolgonderzoek: Open-Bio

De onderzoeksresultaten van het KBBPPS project worden verder uitgewerkt en vormen de basis voor Open-Bio. Het doel hiervan is het ontwikkelen van verdere kennis over het implementeren van gestandaardiseerde resultaten in relatie tot de marktontwikkeling. Ook wordt er gekeken naar communicatie, zowel business to business (B2B) als business to consumer (B2C).

Onderzoek naar de behoeftes en eisen van consumenten draagt hieraan bij. Er wordt een systeem ontwikkeld om te voorzien in relevante informatie over biobased producten en maakt koopgedrag gemakkelijker voor bedrijven, overheid en particulieren.

Publicaties